Gabriel Abraham Almond Kimdir?

0
Advertisement

Gabriel Abraham Almond kimdir? Amerikalı siyaset bilimcisi olan Gabriel Abraham Almond hayatı ve çalışmaları ile ilgili bilgiler.

Gabriel Abraham Almond

Gabriel Abraham Almond

Gabriel Abraham Almond Kimdir?

Gabriel Abraham Almond (d. 12 Ocak 1911, Rock Island, Illinois, ABD – 25 Aralık 2002 Kaliforniya, ABD), ABD’li siyaset bilimci. Karşılaştırmalı siyaset ve siyasal gelişme üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır.

Almond doktorasını 1938’de Chicago Üniversitesi’nde tamamladı. ABD Savaş Haberalma Dairesi’nde askerlik yaptığı yıllar (1942-45) dışında 1939’dan 1946’ya değin öğretim görevlisi olarak Brooklyn College’ da çalıştı. 1947-51 ve 1959-63 arasında Yale Üniversitesi’nde, 1951-59 arasında da Princeton Üniversitesi’nde ders verdikten sonra 1963’te, California’daki Stanford Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü oldu. 1964’ten 1968’e değin aynı üniversitenin siyaset bilimi bölümünün başkanlığını yaptı. 1965-66 döneminde Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’nin başkanlığına seçildi. 1980’lerde bu derneğin James Madison kürsüsünde ders verdi.

Almond’un başkalarıyla birlikte yazdığı ve derlediği The Struggle for Democracy in Germany (1949; Almanya’da Demokrasi Mücadelesi) kitabından başka, The American People and Foreign Policy (1950; Amerikan Halkı ve Dış Politika) ve The Appeals of Communism (1954; Komünizmin Çekicilikleri) adlı çalışmaları vardır. Siyasal sistemlerin incelenmesine işlevsel bir yaklaşım getirdiği ve gene başkalarıyla birlikte yazıp kendisinin derlediği The Politics of the Deve-loping Areas (1960; Gelişmekte Ölan Bölgelerde Siyaset), Sidney Verba ile birlikte yazdığı ve beş toplumda yurttaşların devlete karşı tutumların kültürel açıdan ve karşılaştırmalı olarak inceleyen The Civic Culture (1963; Yurttaşlık Kültürü) ve Political Development (1970; Siyasal Gelişme) öteki yayınlarıdır. Comparative Politics: System, Process, Policy (1978; Karşılaştırmalı Siyaset: Sistem, Süreç, Siyasa), The Civic Culture Revisited (1980; Yurttaşlık Kültürüne Dönüş) ve Progress and Its Discontents (1982; İlerleme ve Yarattığı Hoşnutsuzluklar) başkalarıyla yazdığı son kitaplarıdır.


Leave A Reply