Gabriel Okara Kimdir?

0
Advertisement

Gabriel Okara kimdir ve ne yapmıştır? Gabriel Okara hayatı, biyografisi, eserleri ve şiirleri hakkında bilgi.

Gabriel Okara

Gabriel Okara

Gabriel Okara; (d. 12 Nisan 1921, Bumodi, Ijo, Nijerya), Afrika’nın sorunlarını derinlemesine ele alan yapıtlarıyla tanınmış Nijeryalı şair ve romancıdır. Şiirleri kendi ülkesinde yaygınlıkla okunmuş ve 1960’ların başlarında yabancı dillere çevrilmiştir. The Voice (1964; Ses) adlı romanı, ilginç bir dil denemesidir. Okara İjo dilinden İngilizceye çevirdiği bu yapıtta, İjo sözdizimini koruyarak Afrika’ya özgü düşünce ve imgeleri olduğu gibi aktarmayı amaçlamıştır.

Büyük ölçüde kendi kendini eğitti. Bir süre ciltçilik yaptıktan sonra radyo oyunları yazmaya başladı. 1953’te bir şiiri Nijerya Sanat Şenliği’nde ödül kazandı. 1960’a gelindiğinde, artık yetenekli bir yazar olarak tanınıyordu.

Okara’nın şiirlerinde kolektif bir ses egemendir. Simgelerin ustaca dengelendiği bir dizi zıtlıkla dolu bu şiirlerde, yaşamın aşırılıklarını uzlaştırma isteği (ölüm ve yaşam yaygın temalardır) ağır basar ve genellikle gündelik gerçeklikten bir coşku ve sevinç anına, sonra yeniden gerçekliğe dönülür.

Okara Afrika halk kültürünü, dinini, düşüncesini ve imgelerini şiirlerinin yanı sıra düzyazı yapıtlarında da işler. Düşüncelerini İjo dilinden İngilizceye olabildiğince doğrudan aktarmaya çalıştığı Voice’da kullandığı üslup, anadilinin ses yapısını, deyimlerini ve sözdizimini yansıtır. Okara bu yapıtında güncel konuları irdelerken, düzyazının yanı sıra şiire de yer vererek aydınlıkla karanlığın, idealizm ile maddeciliğin çatıştığı simgesel bir dünya kurmayı başarır. Kitap trajik bir sonla biter, ama okura kurtuluşun olanaklı olduğu, gelenek ve Batı ikilemini ortadan kaldıracak yeni bir düzenin gelişmekte olduğu sezdirilir. Kahramanının iç gerilimlerini ustaca ele alması, Okara’yı, kalıplaşmış karakterlerle yetinen birçok Nijeryalı yazardan üstün kılar.

Advertisement

Okara 1960’larda Enugu’daki Doğu Nijerya Hükümet Hizmetleri’nde, Nijerya İç Savaşı sırasında da Biafra’da istihbarat subayı olarak çalıştı. 1972-80 arasında Port Harcourt’ta Rivers Eyalet Yayınevi’nin yöneticiliğini yaptı. The Fisherman’s Invocation (1978; Balıkçının Duası) adlı şiir kitabı 1979’da Uluslar Topluluğu Ödülü’nü aldı. Okara ayrıca Nijerya’da çıkan Black Orpheus ve Uganda’da çıkan Transition dergilerinin de yazarları arasındaydı.


Leave A Reply