Galiçya Neresidir?

0
Advertisement

Galiçya nerededir? Hem I. hem de II. Dünya savaşlarında önemli bir savaş cephesi olan Galiçya bölgesi hakkında bilgiler

Galiçya, Polonya’nın Karpat Dağları’nın kuzey yamaçlarına düşen kesimi bu adla anılır Yüzölçümü 75.000 km2 kadardır. Nüfusu ise I. Dünya Savaşı’ndan önce 8.000.000’a yaklaşıyordu. Bu nüfusun yarısından fazlası Polonyalı, 3.000.000 kadarı da Ukraynalıydı.

Galiçya I. ve II. Dünya Savaşlarında Alman ve Rus ordularının savaşlarına sahne olmuş bir bölgedir. Batı Galiçya’nın tarihiyle Polonya’nın tarihi aynı akışta geçmiştir. Doğu Galiçya ise XI ve XII. yüzyıllarda bağımsız prenslikle idare ediliyordu. Avusturya bu devrede kısa bir müddet Galiçya’ya hakim olduysa da bölge 1372’de tamamen Polonya’ya geçti. XVIII. yüzyılda Polonya’nın bölüşülmesi sırasında Galiçya Avusturya’ya verildi, 1814’te kesin olarak Avusturya’ya katıldı.

I. Dünya Savaşı’nda şiddetli savaşlara sahne olan Galiçya bu savaştan sonra Polonya’ya verildiyse de II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden parçalandı. Bugün batı kesimi Polonya, ortası Ukrayna sınırları içindedir.


Leave A Reply