Gana Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Gana – Gana ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi,  bayrağı, komşuları, coğrafi konumu. Gana ile ilgili bilgi.

gana bayrağı

Kaynak: pixabay.com

Gana

  • Yüzölçümü: 238.537 km2.
  • Başkenti: Accra.
  • Dil: İngilizce (resmi), yerli dilleri (Tvi, Fanti, Ga, Eve, vb). Resmi dil ingilizcedir. Ayrıca Tvi, Fanti, Ga, Eve, Dagbani gibi yerli dilleri de çoklukla konuşulur (Özellikle Aşantiler’in Tvi dili).
  • Din: Hıristiyan % 60 (% 40 Protestan, % 20’si Katolik), Müslüman (% 16), doğal dinler (% 25). Ülkenin daha yoksul kuzey kesiminde yaşayanlar, büyük oranda doğal dinlere bağlıdır (% 25). Bu bölgede % 15 dolayında Müslüman da vardır. Batının daha çok etkisinde kalmış aydın, daha zengin güney bölgelerindeki kentlerde ise Hıristiyanlık (% 60) yaygındır.
  • Para birimi: 1 cedi =100 peseva
  • Başlıca kentleri: Kumasi, Tamale, Tema, Sekondi-Takoradi, Bolgatanga, Cape Coast.

Gana; Batı Afrika’da bir devlettir. Güneyde Gine Körfezi’ne açılan ülke toprakları; doğudan Togo, batıdan Fildişi Kıyısı, kuzeyden Bourkina Faso (eski Yukarı Volta) ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri:

Ülke toprakları, güneydoğuda Akvapim Tepeleri ve Togo Dağları dışına, genelde düzlüklerden oluşur. Sözü geçen bu yüksek bölgeler, Accra’nın kuzeydoğusunda kıyıya 80 km uzaklıkta Kvaha Yaylası ile birleşir. Togo Dağları, Akvapim Tepeleri ile deniz arasında, ülkenin başlıca ırmağı Volta’nın havzasını da içeren Accra Düzlükleri yer alır. Volta ve kolları, Kvaha Yaylası’nın güney ve batısındaki topraklar dışında, ülkenin tümünü sular. Deniz düzeyinden 150 m alçakta, genellikle verimsiz topraklardan oluşan Volta Irmağı Havzası, yapay Volta Gölü’nü de (8.482 km2) içerir. Volta Irmağı üzerindeki Akosombo Barajı’nın kurulmasıyla oluşturulan bu yapay gölün kuzeyi, alçak yaylalarla kaplıdır. Yine havzada ülkenin üç önemli ırmağı Kara Volta, Ak Volta ve Oti bulunur. Irmakların kıyıları ormanlarla kaplıdır.

gana

Kaynak: wikipedia.org

İklimi:

Tropikal kuşak içinde kalan ülkede, yıllık ortalama sıcaklık 26°C-29°C arasında değişir. Kuzey bölgeleri güneye oranla daha sıcaktır. En sıcak ay mart, en soğuk aylar temmuz ve ağustostur. Nem oranı güneyde tüm yıl boyunca yüksek, kuzeyde düşüktür. Ülkenin güney yarısında mayıs-haziran ve eylül-ekim aylarında doruğa ulaşan iki yağışlı mevsim yaşanır. Bu bölgelerde yıllık yağış tutarı, güneydoğuda 1.760 mm, güneybatıda 2.000 mm’dir. Ülkenin kuzey yarısında mart ve ekim ayları arasında görülen yağışların yıllık ortalaması 1.250 mm’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar:

Güneybatıda sık yağmur ormanları, kuzeye gidildikçe yerini ağaçlık savanlara bırakır. Kıyıların en önemli doğal özelliğini oluşturan lagünler, mangrov bataklıklarıyla kaplıdır. Hayvanlar arasında en önemlileri; çeşitli maymun türleri, fil, leopar, antilop, yabanöküzü vb’dir. Hayvanların soyu, aşırı avlanma nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Memelilerin yanı sıra çeşitli kuş ve böcek türleri vardır.

gana

Kaynak: pixabay.com

Toplum Yapısı:

Gana’da, konuşulan dillere göre 50’den fazla etnik topluluk yaşar. 500 yılı aşkın bir süreç içinde gerçekleşen politik ve ekonomik değişimler; Aşanti, Dagomba gibi büyük krallıkların etkisi; bunu izleyen dönemde Batı ile ilişkilerin artması; girişilen bağımsızlık eylemleri, birçok etnik ve kültürel özelliklerin birbirine karışmasına, kaynaşmasına yol açmıştır. Günümüzde en belirgin toplumsal farklılık, kuzeyde yaşayan ve Gur dil ailesine bağlı dilleri konuşan, zengin ve aydın Ganalılar arasında gözlenir. Nüfusun % 67’sinin konuştuğu Kva dil grubu, 4 ana bölümden oluşur. Gur dil ailesi ise Molhe-Dagbani, Gurma, Grusi dillerini içerir. 18. yüzyılda güçlü bir krallık kuran Aşantilerle çiftçi Fantiler, güneyde Akanlarla birlikte yaşar. Bu etnik topluluk arasında, içinde Tvi (Aşanti dili) ve Fanti (Fante dil) ve olan birbiriyle ilişkili birçok değişik dil konuşulur. Ülkenin en güneydoğu kesiminde, geleneklerine olan bağlılıklarını günümüzde de güçlü bir biçimde sürdüren Ga, Adangbe ve Eve toplulukları yaşar.

Advertisement

Ekonomisi:

Tarım: Ekonomik açıdan en önemli tarım ürünü kakaonun, yanı sıra mısır, pirinç, darı, sorgum, manyok, yerelması, meyveler başlıca ürünlerdir.

Hayvancılık: Sığır, koyun, keçi, domuz, kümes hayvanları, başlıca hayvan varlığını oluşturur. Yıllık 325 bin ton olan balık üretiminin 55 bin tonu, iç sulardan elde edilir.

Endüstri: Besin (un, şeker, içki, meşrubat), orman ürünleri (kereste, kontraplak, mobilya), hafif endüstri dallarının başlıcalarıdır. Petrol arıtma, metalürji, çimento gibi ağır endüstri etkinlikleri, Accra/Tema, Takorodi/Sekondi ve Kumasi gibi büyük merkezlerde yoğunlaşmıştır.

Doğal Kaynaklar: Gana, Afrika’nın doğal kaynakları (petrol 1 milyon ton, manganez 235.250 ton, boksit 226.500 ton, elmas 12.300 kg, altın 10.040 kg) en zengin ülkelerinden biridir. Bir başka doğal zenginlik ise, yüzölçümün 1/3’ünü kaplayan ormanlardır (8.225. 900 hektar). Yılda 500 bin m3’ü aşan orman ürünleri üretiminin 325 bin m3’ü dışarı satılır.

Akra

Akra; Gana’nın başkentidir. Gine Körfezi’ nde, Altın Kıyısı’nda, Büyük Akra Bölgesi’nin merkezidir. Önemli bir liman, ülkenin ulaşım, taşımacılık ve iletişim merkezidir. Başlıca sanayi etkinlikleri, konserve, dokuma, konfeksiyon, kimyasal madde, meşrubat, kereste ve yayıncılıktır. Çevrede çok sayıda kakao plantasyonu vardır. Kumasi ve Akra arasındaki 380 km’lik demiryolu, altın, boksit gibi madenlerin taşınmasında önemli rol oynar. 1939′ da büyük bir deprem geçiren kent, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden gelişmeye başladı ve oteller, müzeler gibi yapılar kuruldu. Akra Üniversitesi, Ambassador Oteli ve Sanat Müzesi önemli merkezlerdir.

Tarih. 17. yüzyılda İngiliz ve Hollandalı sömürgecilerin yaptıkları kaleler, kentin çekirdeğini oluşturdu. 1923’e kadar bu konumda liman olarak kalan Akra’nın, demiryollarının yapımından sonra önemi arttı. Tarım ve madencilik alanlarından elde edilen tüm ürünler limana ulaşmaya başladı. 1948’de başgösteren ekonomik bunalım sonucunda, Nkrumah önderliğinde Akra ve tüm ülke halkı, Avrupalıların denetimine karşı çıktı 1957’de bağımsızlığını kazanan Gana‘nın başkenti oldu.

Advertisement


Leave A Reply