Gaz Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Gaz ne anlama gelir? Gaz kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılma ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma özelliğinde olan akışkan madde
2. Gaz yağı
“Aklıma geldi, kilerden bir teneke gaz çıkarttım.” – A. Gündüz
3. Sindirim borusunda, ağızdan yutulan hava ile mayalanma sonucu oluşan uçucu maddelerin karışması
“Midede gaz olmak.”
4. Gaz lambası
“Gözümü açtım ki gazlardan ikisi de sönmüş.” – A. Rasim
5. Doğal gaz
1. motorlu taşıtlarda gaz pedalına basmak
2. dolduruşa getirmek
3. coşturmak
1. harekete geçirmek veya hızını artırmak için motorlu taşıtın gaz pedalına basmak
2. bir işi hızlandırmak
dolduruşa gelmek
birini olmadık bir şey veya hayalî bilgilerle coşturmak, ileri sürmek
harekete geçirmek veya hızını artırmak için motorlu taşıtın gaz pedalına çokça basmak
“İleride yolun daraldığını göre göre gaza yüklendi.” – E. Şafak
Kuvarsit, sünger taşı vb. malzeme kullanılarak tuğla biçimi verilmiş beton yapı malzemesi
İçinde, atıldığında canlılara zarar verecek gazlar bulunan bomba
En son işlem olarak gaz yağına sokularak boyaları sabitleştirilmiş olan başlık, başörtüsü
“Yol yol ağarmış saçlarını gaz boyamasının altına saklamış.” – H. R. Gürpınar
Boru hatlarıyla taşınan gazın kontrol edilen ortamda bulunup bulunmadığını tespit eden cihaz
Sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan motorlu araçlarda gazın düzeyini gösteren alet
Hava gazı üretilen veya depolanan yer
Termik etki olmaksızın kendiliğinden görülen ışık
Gazışı ile ilgili, gazışı saçabilen
“Radyum gazışıl bir elementtir.”
Gaz lambasının gazın yanması için üzerinde fitil bulunan ağzı
Metal yüzeyinde sadece gazların pas oluşmasına yol açması
İçine konan gaz yağını bir fitil yardımıyla yakan, şişeli, türlü biçimlerde lamba, gaz
“Masanın üstünde hâlâ yanan gaz lambasını üfleyerek söndürdüm.” – N. Cumalı
Zehirli gazlardan korunmak amacıyla özel olarak yapılmış, ağız ve burnu kapatan gereç
“Bunların hemen hepsi cici bici el çantaları yerine gaz maskeleri taşımakta idi.” – Y. K. Karaosmanoğlu
Gaz yağıyla yanan ocak
“Cezvedeki süt çoktan taşmış, gaz ocağının her tarafına köpük köpük yayılırken ateşi de söndürmüştü.” – E. Şafak
Belirli basınç altında gelen gazın hacmini ölçmeye yarayan araç, gazometre
Gazların hacim, yoğunluk vb. niteliklerinin ölçülmesi, gazometri
Motorlu taşıtlarda aracın hızını ayarlamaya yarayan aygıt
İçinden geçen gazın ne kadar olduğunu ölçen araç, doğal gaz sayacı, hava gazı sayacı
İçine konan gaz yağının yanmasıyla ısınan soba
Bileme işinde kullanılan bir tür taş
Ham petrolün 150-250 °C’ler arasında işlenmesiyle elde edilen renksiz veya sarı renkte akaryakıt
Atmosfer
Otomobil vb. taşıt araçlarının egzozundan çıkan yanmış gaz
1. isim Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz
2. Hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazı ile az miktarda propan, bütan vb. daha ağır moleküllü hidrokarbon gazları ve eser miktarda su buharı, hidrojen, karbondioksit ve azot karışımı gaz
3. Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz
Yakıt olarak kullanılmak üzere konutlardaki veya iş yerlerindeki depolara doldurulan sıvılaştırılmış gaz
İşlenmemiş gaz
Hızla, hızlı olarak
İçine yüksek basınçla sıvılaştırılmış petrol gazı ve bütan gazı doldurulan, ısınmada ve mutfakta kullanılan tüp
Zehirleyici özelliği bulunan gaz
Yemek yerken yutulan havadan veya besinlerin sindirimi sırasında açığa çıkan gazlardan oluşan ve bağırsaklarda biriken uçucu madde
Toplumsal olaylarda kalabalığı dağıtmak, bireysel savunmada saldırganı etkisiz hâle getirmek amacıyla kullanılan kimyasal madde
Egzozdan atılan gaz
Boş veya gaz dolu bir ortamda, bir iletkenin içinde dolaşan serbest elektronların tümü
Hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan gaz karışımı, biyogaz
Deriyi tahriş ederek solunum yollarını ve gözleri etkileyen, yiyeceklerle birlikte alınması durumunda yemek borusu ve bağırsaklarda ağır yaralar açan kimyasal silah
1. isim Maden kömüründen çıkarılan, yakılarak ışık veya ısı sağlanan gaz
“Her tarafa borular döşetti. Hava gazı, su, elektrik getirtti.” – H. Taner
2. Boş laf
3. Önemsiz şey
Genellikle solunum sıkıntısı çeken kimselerin kanında oksijen yerine bulunan karbondioksit
Madende oluşan gaz
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan helyum, neon, argon, kripton, ksenon gazları, soy gazlar
Asal gazlar
Advertisement

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply