Gençlik İle İlgili Resimli Güzel Anlamlı Sözler – Genç Olmak Hakkında Söz

0

Gençlik, genç olmak ile ilgili ünlü sözler. Gençlik, genç olmak, genç kalmak hakkında söylenmiş güzel ve anlamlı resimli sözler.

Gençlik Genç Olmak İle İlgili Güzel Sözler

“Gençlikteki tutkular, ihtiyarlıkta ahlaksızlık sayılır.”
Joseph Joubert

Advertisement

“Gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi anlamış bir gençliğe tevdi edeceğimden dolayı çok memnun ve mesudum.”
Mustafa Kemal Atatürk

Gençlik, zengin olmak için ve fakir olmak için en iyi zamandır.
Euripides

Gençlik İle İlgili Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”
Atatürk
(Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri)

“Genç talebenin idealist olması, vatanın istikbali için büyük temeldir.”
İsmet İnönü

Advertisement

“Yaşamda öyle bir an gelir ki, gençliğimizde küçük gördüğümüz şeyler bizden öç alır.”
Andre Gide

“Bahar günleri bu kocamış dünyanın keyifli gençlik sabahıdır.”
Namık Kemal

Gençlik İle İlgili Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

“Uzun ömür ancak, gençliği uzatıyorsa arzu edilebilir; ihtiyarlığı uzatıyorsa arzu edilmez.”
Alexis Carrel

“Gençlik tutulmaz elle, Geçirme boş emelle.”
Faruk Nafiz Çamlıbel

“Gençliğe üç öğüdüm var: Çalış, çalış, çalış!”
Bismark

“Her şeyi bilecek kadar genç değilim.”
Oscar Wilde

“Güzel gençler, doğanın rastlantı sonucu yaratılmasıdır. Güzel yaşlılar, yaşlanmasını bilen sanat eserleridir.”
Walter Winchell

Advertisement

“Samanı ateşten, gençleri kumardan koruyun.”

Gençlik, hayatta bir kez gelir.
Henry Wadsworth Longfellow

Gençlik İle İlgili Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

“Gençliğin kıymeti bilinse, ihtiyarlığın şikâyeti az olur.”
Türk Atasözü

“Gençlik çağı, bütün bir hayat boyunca faydalı olabilecek iyi alışkanlıkların kazanılması için bir fırsattır.”
J. B. Say

“Milletin genç unsurları bozuk olmaz. O, ancak yetişkin adamlar bozulduğu zaman bozulur.”
Montesquieu

“Çok parlak olan gençlerin pek çoğu, ne kendileri ne de yaşadıkları dünya için hiçbir şey başaramadılar. Çünkü bir şeye başlama cesaretini asla gösteremediler. Başla! Başla! Başla!”
Pisagor

Gençlik İle İlgili Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz tesis ettik, onu ila ve idame edecek sizlersiniz.”
Atatürk

“Gençler; cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençlik bir yaşam dönemi değil, bir zihin durumudur. Şüpheniz, korkunuz, umutsuzluğunuz kadar yaşlısınız. Genç tutmanın yolu, inancınızı genç tutmaktır. Özgüveninizi genç tutun. Umudunuzu genç tutun.
Luella F. Phean

“Birçok insan hayatından makul ölçüde keyif alır ama bakiyeye baktığınızda hayat acıdır. Yalnızca çok genç ve ahmak olanlar bunun aksini düşünür.”
George Orwell

Gençlik İle İlgili Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

“Bırakınız gençleri, dünyayı hayal ettikleri gibi görsünler. Büyüyünce nasıl olsa olduğu gibi göreceklerdir.”
Voltaire

Sadece bir kez gençsiniz ve doğru çalışırsanız bir kez yeterlidir.
Joe E. Lewis

Advertisement

Gençlik, sahip olmaya değer tek şeydir ve bu, gençliğin sahip olduğu tek şeydir.
Edgar Watson Howe

“Delilik gençliğin dostu, akıllılık yaşlılığın süsüdür.”
Aleksis Kivi

“Ruhun gençliği ebedidir ve gençlik ebedidir.”
J. Paul

Gençlik İle İlgili Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

“İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar, insan gençliğini hatırlamasa yaşlılığı hissetmez.”
Georg Lichtenberg

“Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür.”
Napoleon Bonaparte

“Yaşlı bir cennet kuşu olmaktansa genç bir ağustos böceği olmayı yeğlerim.”
Mark Twain

“Yeniden genç olmayı istemiyorum, tek istediğim yaşlanmaya devam edebilmek.”
Konrad Adenauer

Gençlik İle İlgili Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

“Yaşlılık gençlikten daha adildir.”
Aeskhyios

“Gençlik çok dayanmayan bir kumaştır. Gençlik gençken harcandı.”

“Ey güzel gençlik, kim sana yeniden dönmek istemez ki?”
George Byron

“Yaşlılar her şeye inanırlar, orta yaşlılar her şeyden kuşkulanırlar, gençler ise her şeyi bilirler.”
Oscar Wilde

Advertisement

“Kadınlar gençlerin sevgilisi, orta yaşlıların arkadaşları, yaşlılarında dadısıdır.”
Francis Bacon

Gençlik İle İlgili Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

“Şöhret, gençlik ve gurur. Mezar hepsini alır.”
Victor Hugo

“Analarla babaların gençliğe verdikleri öğütlerin amacı genç olmayı öğretmektir.”
Francis Croisset

Gençlik, hayatın biraz ilerisinde gelseydi ideal bir durum olurdu.
Herbert Henry Asquith

“Gençlik, bir ulusun yaşama gücünün en köklü teminatıdır.”

“Bütün savaşları dövüşemeyecek kadar korkak olan, bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır.”
Emma Goldman

Gençlik İle İlgili Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Gençlik o kadar harika bir şey ki. Çocuklara harcamak ne suç.
George Bernard Shaw

“Gençlik insanın başına hayatta bir kere gelir. Gençlik kolay mutluluklar için parlak bir çağdır.”

“Gençler ümitle, ihtiyarla hatıra ile yaşarlar.”
Fransız Atasözü

“Gençlik mayalık hamur gibidir ama mayalık hamur henüz tam ekmek değildir.”
Alexander Pushkin

“Bir zamanlar gençlik ve sevimlilik dolu, sevmesini ve canını vermesini bilen Şu bedeni gömmeğe bile üşeniyorlar.”
Saint-Exuperv

Gençlik İle İlgili Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

“Beynimiz yeni tecrübeler keşfettiği sürece insan genç sayılır.”
William Gladstone

Advertisement

“Çocukluğu olmayanın, gençliği de olmaz.”
Nurullah Ataç

“Gençlik trajedinin henüz dokunmadığı hayat demektir.”
Alfred Whitehead


Leave A Reply