Geviş Getirmek Ne Demek?

0
Advertisement

Geviş getirmek ne anlama gelir? geviş getirmek ile ilgili temel bilgiler ve geviş getiren hayvanlar.

inek

Kaynak: pixabay.com

Çift parmaklı hayvanların, sindirim aygıtları geviş getirmeye elverişli olanlarıdır. Bu hayvanların yuttukları besini işkembesinden çıkarıp ağzına getirerek yeniden çiğnemesine «geviş getirmek» denir. Geviş getiren hayvanlar ot yiyerek beslenirler. Bunlar sığır, manda, koyun, keçi, deve, lama, antilop, geyik ve zürafadır.

Geviş getirenlerin başka hayvanlarınkinden çok değişik bir mide yapıları vardır. Bunların midesi

  1. İşkembe,
  2. Börkenek,
  3. Kırkbayır,
  4. Şirden olmak üzere dört bölümden meydana gelmiştir.

Hayvan, besinini ağzına alıp tükrükle karıştırdıktan sonra yutar. Yuttuğu lokma doğruca midenin işkembe bölümüne gider, burada birikir. Sonra ikinci bölüm olan börkeneğe geçer. Besinler burada yumuşar, küçük lokmalar haline gelir. Hayvan, dinlenirken, börkeneğin kasları bu lokmaları yeniden, yemek borusundan ağza gönderir. Geviş getiren hayvan bu lokmaları iyice çiğnedikten sonra gene yutar. Lokma ikinci yutuluşunda kırkbayıra, buradan da şirdene geçer. Şirdende mide salgıları ile karışan besinler bağırsağa geçerek sindirilir.


Leave A Reply