Gibi İle İlgili Karşılaştırma Cümleleri

0

İçinde gibi edatının kullanıldığı karşılaştırma cümlelerine örnekler. Gibi ile ilgili örnek karşılaştırma cümleleri.

Gibi İle İlgili Karşılaştırma Cümleleri

 1. *** Kapıyı açınca karşımıza dev gibi bir adam çıktı.
 2. *** Yazdığı son kitap da diğerleri gibi okumaya değmez.
 3. *** Büyük bir çeşitlilik gösteren sanayinin temelini enerji, imalat ve kimya gibi ağır sanayi dalları oluşturur.
 4. *** 1980’lerin sonlarında SSCB’nin öteki cumhuriyetlerinde olduğu gibi Azerbaycan’da da reform talepleri ve ayrılıkçı eğilimler güç kazandı.
 5. *** Ortaçağ şairlerinden Genceli Nizami Mahzen-i Esrar, Hüsrev ü Şirin ve Leyla vü Mecnun gibi mesnevilerini kapsayan Hamse”siyle tanınır.
 6. *** Üzeyr Abdülhüseyin Hacıbekov ve Kara Karayev gibi Azeri besteciler uluslararası üne kavuşmuştur.
 7. *** Belçika, eski Sovyet cumhuriyetleri, İsviçre ve Yugoslavya gibi birden çok dilin konuşulduğu ülkelerde, uzun çabalar sonucunda kültürel farklılıkların gereklerini karşılayan dengeli uzlaşmalara varıldı.
 8. *** Din eğitimi sorununa getirilen çözümlerden biri, devrim sonrasında Çin ve SSCB’de olduğu gibi, eğitimi devlet tekeline almak oldu.
 9. *** Laik kamu eğitim sistemine ısrarla bağlı kalan ABD ve Fransa gibi ülkelerde, kamu okullarında din eğitimine izin verilmezken, dinsel toplulukların kendi özel okullarını kurmalarına olanak tanındı.
 10. *** Örneğin bazı Arap ülkelerinde görüldüğü gibi, nüfusun dinsel bakımdan büyük ölçüde türdeş olduğu ülkelerde ise, okullarda din öğretimi özendirilmektedir.
 11. *** Ama Yahudi, Katolik, Hindu ve Sih gibi azınlıkların, çocuklarını bu okullardan alma, kendi özel okullarını kurma ya da ayrı din dersi programları düzenleme haklan saklı tutuldu.
 12. *** Burada da Çin’de olduğu gibi her dil için ayrı sözlükler hazırlanmıştı.
 13. *** Özellikle Hollanda, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi partiler arası kutuplaşmanın ya da ideolojik ayrılıklann derin olmadığı ülkelerde ve son yıllarda İtalya’da hükümetler ya koalisyon hükümeti ya da azınlık hükümeti biçiminde kurulmaktadır.
 14. *** Temelde ekonomik nedenlerle bir araya gelmiş bir topluluk da akrabalık, ırk ya da kültür gibi birleştirici ilkelere dayanmadıkça genellikle azınlık biçiminde nitelenmez.
 15. *** Alkil asitler, azotür asidin inorganik tuzlan (azotür) gibi, fişek kapsüllerinde ve ateşleme fünyelerinde patlatıcı olarak kullanılır.
 16. *** Aynı yıl 403. Kilometre, ertesi yıl Ana, 1977’de Komün Günleri, Sakıncalı Piyade ve Zengin Mutfağı, 1979’da Tak-Tik, 1981’de Rumuz Goncagül, 1983’te Yaz Misafirleri, 1984’te Bir Ceza Avukatının Anıları, 1985’te Bir Halk Düşmanı gibi birçok oyun sahneledi.

Advertisement

Leave A Reply