Gine Bissau Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Gine Bissau – Gine Bissau ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, iklimi, coğrafi konumu.

Gine Bissau bayrağı

Kaynak: wikipedia.org

Gine Bissau

  • Yüzölçümü: 36.125 km2.
  • Başkenti: Bissau.
  • Dil: Portekizce (resmi), Gine Kreolu, Sudan-Gine dilleri. Resmi dil Portekizce olmasına karşın, etnik topluluklar Sudan-Gine dil grubuna bağlı dilleri konuşur. Melezlerin konuştuğu Gine Kredü, uluslararası ticaret dili olarak kullanılır.
  • Din: Doğal dinler (%54), Müslüman (% 38), Hristiyan (% 8 Katolik). Müslüman Fulbe ve Mandinga toplulukları, aynı zamanda animist geleneklerin izlerini taşırlar. Müslümanlar, nüfusun % 38’ini, doğal dinlere inananlar % 54’ünü oluşturur. Ülkede yaşayan Hristiyan nüfusun (% 8) çoğunluğu Katoliktir.
  • Para birimi: 1 Gine pesosu = 100 centavo.
  • Başlıca kentleri: Bafatâ Gabu, Mansoa, Catio.

Batı Afrika’da devlettir. Bağımsızlık öncesinde Portekiz Ginesi adını taşıyan Gine-Bissau; kuzeyden Senegal, doğu ve güneyden Gine, batıdan Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Ülke topraklarının içerdiği birçok adadan bir bölümü, Bissagos Takımadalarına bağlıdır.

Gine Bissau

Kaynak: wikipedia.org

Yüzey Şekilleri:

Alçak bir ülke olması nedeniyle sık sık gelgit suları altında kalan Gine-Bisau açığında pek çok ada yer alır. Kıyı ovalarının geniş bir alanı kapladığı ülkede, yükselti ancak doğudaki iç kesimlerde 300 m.’ye (Futa Jalon Yaylası) ulaşır. Kıyılar, başta Geba, Cacheu, Corubel olmak üzere pek çok ırmağın oluşturduğu haliçlerle parçalanmıştır. İç kesimlere kadar sokulan bu haliçlerden taşımacılıkta yararlanılır.

İklimi ve Bitki Örtüsü:

Ülke, ekvatorla yengeç dönencesi arasında kaldığından, iklim sıcak ve nemlidir. Yıllık ortalama sıcaklık 25.5°C, yağış tutan 1.950 mm’dir. Yağışların kıyılarda yoğunlaştığı görülür. Haziran-kasım arasındaki yağışlı dönemi, aralık-mayıs arasındaki kurak dönem izler.

Kıyıyı, haliçleri çevreleyen mangrov bataklıklarının arkasında tatlısu bataklıkları, tropikal yağmur ormanları vardır. Ülkenin iç kesimleri, savanlar, yer yer korular ve çalılarla kaplıdır. Antilop, yaban sığın, timsah, fil, geyik, sırtlan, leopar, maymun, flamingo, balıkçıl, leylek, papağan, pelikan, ülkede yaşayan başlıca canlı türleridir.

Gine Bissau

Kaynak: wikipedia.org

Toplum Yapısı:

Ülkece; dil, din, görenekler, toplumsal düzen yönünden büyük farklılıklar taşıyan topluluklar yaşar. Halkın çoğunluğu Zencidir. Kıyılarda yaşayan ve pirinç üretimiyle uğraşan en kalabalık topluluk Balantaları (% 30), iç kesimlerde yaşayan ve çobanlık yapan Fulbeler (% 23), izler. Kıyılarda yaşayan Papey (% 10), Manyako (% 11) ve Bramlarla iç kesimlerde oturan Mandingalar çiftçi topluluklardır. Nüfusun geri kalan bölümünü Beyazlarla (Avrupalı ve Asyalılar), Mulatlar oluşturur (% 1)

Advertisement

Ekonomi:

GSMH’nın % 70’ini oluşturan tarım sektörü, işgücünün % 80’ini, % 5’ini oluşturan endüstri sektörü % 5’ini istihdam eder.

  • Tarım: Tüketim ağırlıklı tarımda en önemli ürün pirinçtir. Yerfıstığı, sorgum, mısır, akdarı, hindistancevizi, kauçuk, şekerkamışı, öteki temel tarım ürünleridir.
  • Hayvancılık: Sığır, koyun , keçi, domuz, kümes hayvanları (1 milyon) başlıca hayvan varlığıdır. Yıllık balık üretimi 3.600 tondur.
  • Endüstri: Endüstri, genelde besin ve hammadde işleyen dallara dayanır. Maden işletmeciliği başlamamasına karşın, boksit, fosfat, petrol aramaları için yabancı şirketlerle işbirliği yapılır.


Leave A Reply