Gine Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Gine – Gine ile ilgili bilgi, başkenti, bayrağı, komşuları, iklimi, coğrafi konumu, ekonomisi, hakkında bilgi.

gine bayrağı

Kaynak: wikipedia.org

GİNE

  • Yüzölçümü: 245.857 km2.
  • Başkenti: Konaki.
  • Dil: Fransızca (resmi), yerli dilleri (Mandingo, Fulbe, vb). Resmi dil olan Fransızcanın yanı sıra okullarda ikinci dil olarak İngilizce öğretilir. Başta Mandingo dili olmak üzere pek çok boy dili konuşulur. (Ful, Malinke vb).
  • Din: Müslüman (% 95), Hristiyan (% 1.5), doğal dinler. Nüfusun % 95’ini Sünni Müslümanlar oluşturur. Ormanlık bölgede yaşayanlar arasında doğal dinlere inananlar çoğunluktadır. Gine topraklarını ilk kez ele geçirenler, ülke halkına İslâmlığı benimsetmelerine karşın, bu bölgede yaşayanlar inançlarını korumuşlardır. Nüfusun % 1.5’unu oluşturan Hristiyanların 40 bini Katoliktir. Bağımsızlığın kazanıldığı tarihten bu yana, hükümet, ülkedeki Hristiyan kiliselerinin Afrikalılaştırılmasına çalışmaktadır.
  • Para birimi: 1 Gine frangı =100 kauri.
  • Başlıca kentleri: Labe, Kankan, Kindia, Nzerekore.

Batı Afrika’da devlettir. Atlas Okyanusu kıyısında; kuzeybatıdan Gine Bissau, kuzeyden Senegal ve Mali; doğudan Mali ve Fildişi Kıyısı; güneyden Liberya ve Sierra Leone ile çevrilidir.

Gine

Kaynak: wikipedia.org

Yüzey Şekilleri:

Ülke, iklim ve bitki örtüsü bakımından birbirinden farklı coğrafya bölgelerine ayrılır. Genişliği 50-100 km’yi bulan bir kıyı ovasından oluşan Aşağı Gine, bir uçtan öteki uca ağır akışlı, dolambaçlı ırmaklar tarafından akaçlanır. Güney Irmakları bölgesi adını taşıyan bu yöredeki başlıca ırmaklar; Mellabore, Konkure, Rio Pongo, Rio Kapaçez, Rio Nunez ve Rio Compani’dir. Irmakların ağızlan koylar ve mangrov bataklıklarıyla kaplıdır. Kıyı boyunca görülen gelgit hareketleri 4-5 m’yi bulur, Aşağı Gine’de yer alan başkent Konokri, kıtaya bir geçitle bağlanan yanardağ kökenli bir adanın üzerinde kuruludur, Kıyı ovasının doğu sınırında yükselerek oluşturduğu Futa-Jalon kütlesi, Orta Gine adıyla anılır. Futa-Jalon’dan doğan Nijer, Gambiya ve Senegal gibi ırmaklar, Batı Afrika’nın en önemli ırmaklarıdır. Güneydoğu kesimi, yüksekliği 1.500 m’yi aşan dağlarla Liberya sınırına doğru yükselen tepelerin uzandığı ormanlık bir bölgedir, Liberya sınırında Nimba Doruğu (1,850 m), ülkenin en yüksek noktasıdır. Ormanlık bölgenin kuzeyinde, doğusunda uzanan düz bir alan olan Yukarı Gine, fiziksel özellikleriyle Sudan’ın güney sınırım anımsatır.

İklimi – Bitki Örtüsü:

Tropikal iklimin egemen olduğu Aşağı Gine’de kurak mevsimi bol yağışlı mevsim izler. Yukarı Gine’de savanlarla örtülü alanlarda iklim kurak olup belirgin sıcaklık farkları görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 25.4°C, yağış tutarı 4.293 mm’dir.

Yoğun tropikal bitki örtüsüyle kaplı olan Aşağı Gine’de, kıyılar mangrov bataklıklarıyla örtülüdür. Sığır ve koyun besiciliğine elverişli bir bölge olan Futa-Jalon’da egemen bitki örtüsünü savanlar oluşturur. Yukarı Gine de savanlarla örtülü olmakla birlikte, yer yer hintdansı, susam, yerfıstığı, pirinç tarımı yapılan alanlara rastlanır, Ormanlar, ülkenin güneydoğusunda yoğundur, Sırtlan, babun, maymun, timsah, suaygırı başlıca hayvanlardır.

gine

Kaynak: wikipedia.org

Toplum Yapısı:

Boy yaşamı sürdüren etnik toplulukların en güçlüleri Fulaniler (% 40), Mandingolar (% 25), Susular’dır (% 11). Öteki etnik topluluklar arasında Klssi (% 8), Kpelle (% 5), Dialonke, Tuku, Bassari, Baga, Nalu, Landumalar sayılabilir. Kuzeydoğuda yaşayan ve geçmişte göçebe çobanlıkla yaşayan ve geçmişte göçebe çobanlıkla uğraşan Fulaniler, günümüzde yerleşik tarıma yönelmektedir, Bugünkü Gine, Mali, Senegal topraklarım ilk ele geçiren topluluk olan Fulaniler, bağımsız bir boydur. Yukarı Gine’de yaşamlarını sürdüren Mandingolar, Afrika’da büyük bir egemenlik kurmuş Mali İmparatorluğu’nu kuranların soyundan gelirler. Köylerde geleneksel bir yaşam sürdüren Mandingolar, tarımla uğraşır. Önceleri Nijer Vadisi’nde yaşadıkları sanılan, ancak Fulani savaşlarıyla, Aşağı Gine’ye sürülen Susular; pirinç ve tropikal ürünler ekimiyle uğraşırlar. Ülkede yaklaşık 3.000 Fransız ve 3.000 Lübnanlı yaşar. Sınıf ayrılıkları, öteki Afrika ülkelerindeki kadar keskin değildir. Ancak, yönetimde görevlerde bulunanlar, bu konumun dışındadır.

Advertisement

Ekonomi:

Gine, zengin mineral kaynakları ve çeşitli tarım ürünleri üretimine karşın dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alır. GSMH’nın % 40’ını oluşturan tarım sektörü, işgücünün % 70’ini; % 22’sini oluşturan endüstri sektörü % 5’ini istihdam eder.

  • Tarım: Gine’de pirinç, manyok, şekerkamışı, muz, yerfıstığı, tatlıpatates, yerelması, mısır, baklagiller, üretiminin yanı sıra, az miktarda kahve, ananas, hindistancevizi yetiştirilir.
  • Hayvancılık: Sığır, koyun, domuz, başlıca hayvan varlığını oluşturur.
  • Endüstri: Ülke endüstrisi, boksitin aluminaya dönüştürülmesi, işlenmiş besin ürünleri ve birtakım hafif endüstri dallarından öteye geçmez. Bir miktar kontrplak üretimi, şeker ve palmiye yağı, başlıca endüstri dallarıdır.
  • Doğal Kaynaklar: Dünyadaki yüksek nitelikli boksit rezervlerinin 1/3’ü Gine’dedir. Üç önemli üretim bölgesi Boke, Fria-Kimbo ve Kindia-Labele’ dir. Aluminanın çoğu Kamerun’a gönderilerek orada alüminyuma dönüştürülür. Bir başka önemli doğal kaynak, Nimba’da toplam 1.5 milyar ton rezerv içeren demir filizidir. Kaçakçılık ve yolsuzluk gibi nedenlerle üretimi, 1970-1980 arasında durdurulan elmas yataklarından yılda 112 bin karat elmas çıkarılır. Ülke yüzölçümünün % 42’sini kaplayan ormanlardan, yılda 3.7 milyon m3 kereste elde edilir.


Leave A Reply