Girişimcilik Haftası Nedir? Ne Zaman ve Neden Kutlanır? Anlam ve Önemi

0
Advertisement

Girişimcilik Haftası nedir, ne zaman kutlanır? Girişimcilik haftasının önemi ve anlamı, amacı nedir, hakkında bilgi.

Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)

Girişimci sözcüğü genel olarak yeni bir işe girişen, girişimde bulunan kişi anlamında kullanılır. Girişimci, toplumun ihtiyacı olan bir mal ya da hizmeti bulup üretilmesine öncülük eder.

girişimci

Kaynak : pixabay.com

Girişimciliği geliştirmek amacıyla her yıl mart ayının ilk haftası Girişimcilik Haftası olarak okullarımızda kutlanır. “Gelişimin temeli girişimdir” sloganıyla girişimciliğin önemi vurgulanır.

Haftanın amacı iş dünyası ve iş adamlarını topluma yakından tanıtmak, özellikle gençleri girişimciliğe özendirerek bu sürece katkıda bulunmaktır.

Ticaret ve iş yaşamında girişimci, risk alarak yenilik yapan kişi olarak bilinir. Girişimci ileriyi görebilen, gelişmeleri izleyen, risk alabilen ve düşüncesini geliştirmeye çalışan kişidir.

Ülkemiz genç bir nüfusa sahiptir. Önemli olan gençlerin gücünü harekete geçirebilmektir. Girişimciliği sağlayan etkenlerin başında kişinin cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi gelir. İçinde bulunulan haftada bu değerler vurgulanmakta, insanlarımızın yatırıma yönlendirilmesini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler yapılarak başarılı girişimciler ödüllendirilmektedir.

Advertisement

Başarılı Bir Girişimcinin Özellikleri

  • • Yenilikçi ve yaratıcı olmak
  • • Öncü olmak
  • • Risk almak
  • • Kaynakları değerlendirebilmek
  • • Fırsatları görebilmek
  • • Fikir üretmek
  • • Sezgi sahibi olmak
  • • Kendine güvenmek
  • • İyi bir gözlemci olmak
  • • Çalışkanlık
  • • Değer yaratmak
  • • Üretkenlik
Girişimcilik Haftası İle İlgili Kompozisyon (Girişimcilik Neden Önemli?)

Kaynak : pixabay.com

Yapılan bir araştırmaya göre Avrupalıların yarısı, Amerikalıların ise yüzde 60’ı kendi işine sahip olmayı yeğliyor. AB toplumlarında herkes Avrupalıların daha girişimci bir yapıyı özümsemesi konusunda hemfikir. Buna karşın Avrupalıların çoğu kendi işlerine sahip olmayı fazla riskli görüyor. Oysa Avrupalıların riskleri almaya istekli olmaya ve yükselen iş fırsatlarını değerlendirmeye fazlasıyla ihtiyacı var.

Avrupalı eksperlerin görüşüne göre bu soruna çözüm girişimciliği ilköğretimden itibaren gençlere yavaş yavaş aşılamaktan geçiyor.

Gerçekten ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ticari bir girişimi başlatabilir ve başarılı olabilirler mi? AB ülkelerinde okullarda giderek uygulamaya konulan çok sayıda programın ortaya koyduğu sonuçlara göre bu sorunun cevabı “evet” çıkıyor.

Üreten toplumların tüketen toplumlara göre daha gelişmiş olması, hızlı ve çok kanallı bilgi akışı nedeniyle bilen değil, bilgiyi kullanan toplumların ilerliyor olması sebebi ile girişimcilik, 21. Yüzyılın önemli bir paradigması halini almıştır. Bu durum ülkemizde de fark edilmiş ve girişimciliğe özendiren pek çok model geliştirilmiştir. Her beceri gibi girişimcilik becerisinin de eğitimle ve özellikle ilköğretimle kazandırılabileceği bilinmektedir.

Girişimcilik Haftası Şiirleri İçin Tıklayın

Girişimcilik Haftası İle İlgili Kompozisyon

Advertisement

Girişimcilik İle İlgili Güzel Sözler, Sloganlar İçin Tıklayın


Leave A Reply