Goncourt Kardeşler Kimdir? Fransız Edebiyatının Tanınmış Yazarlarının Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Goncourt Kardeşler Kimdir? Fransız edebiyatının tanınmış yazarlarından olan Goncourt Kardeşler ile ilgili olarak hayatları ve eserleri ile ilgili bilgi.

Goncourt Kardeşler

Kaynak: wikipedia.org

Goncourt Kardeşler; Fransız yazarlarıdır, Edmond Huot de (Nancy 1822 – Seine-et-Quise / Champrosay “Alphonse Daudet’in evi” 1896), Jules Huot de (Paris 1830-ay.y. 1870).

İmparatorluk subaylarından olan babalarının vakitsiz ölümü üzerine, annelerinin gözetiminde iyi bir eğitimden geçtiler. 1850’de Paris’e yerleştiler. İki kardeş, burada 18. yüzyıl Fransa tarihini yazdılar: Histoire de la Societe Française Perıdant la Revolution (Devrim Döneminde Fransız Toplumunun Tarihi) 1854, Histoire de la Societe Française Pendant le Directoire (Direktuvar Döneminde Fransız Toplumunun Tarihi) 1855, Portraits İntimes du 18.eme Siecle (18. Yüzyıldan Tanıdık Çehreler) 1857, Histoire de Marie Antoinette (M.A.’nın Öyküsü) 1858, la Femme au 18.eme Siecle (18. Yüzyılda Kadın) 1862. Bu tarih incelemelerinin anlatı incelikleri onları roman yazmaya itti: Charles Demailly (1860), Soeur Philomene (1861), Renee Mauperin (1864), Germime Lacerteux (1865), Manette Salomon (1867), Madame Gervaisais (1869), Henriette Marechal (oyun, 1865).

Küçük kardeşinin vakitsiz ölümünden sonra daha 26 yıl yaşayan Edmond Goncourt, tekil yeteneği ve çalışmasıyla kendi eserlerini sürdürdü.

Başlıca romanları:

La Fille Eliza (Sokak Kızı E.) 1877, les Freres Zamgano (Z. Kardeşler) 1878, la Faustin (1882), Cherie (Sevgili) 1884. Japon sanatını değerlendiren üç inceleme: Outawaro (1891), l’Art Japonais (Japon Sanatı) 1893, Hokusai (1896). Son dönem yalnızlığım Edmond, konağının “tavanarası” diye andığı katında her pazar toplanan sanatçı ve yazar dostlarıyla paylaştı, bir akademi ve ödül kurulmasına ilişkin düşünceler orada gelişti.

Nitekim bu dileği 1903’te gerçekleşti ve Goncourt Akademisi ve Ödülü adı altında bir edebiyat derneği kuruldu. İşlevini günümüzde de sürdürmektedir. İki kardeşin 1851’den başlayarak tuttukları günlük, çevrelerinin bütün kişileri, olayları, sorunları üzerine belgesel değer taşıdığı gibi nice öykü ve fıkra da içerir. Edmond’un bazı yerlerini atlayıp gereğince kısalttığı eser ilkin 1887’de yayımlandı. Metnin tamamı ancak 1956-1959 yıllarında basılabildi: Journal des Goncourt (Goncourt’ların Günlüğü).

Advertisement

Kaynak – 2 (Daha Kısa Hap Bilgi Arayanlar İçin)

Edmond de Goncourt (1822-1896) ile Jules de Goncourt ( 1830 -1870) Fransız edebiyatının tanınmış yazarlarındandır. XIX. yüzyıl Fransız romancılığında esaslı bir değişiklik yapabilmek için uğraşan iki kardeş, pek önemli eserler verememekle beraber, roman tekniği üzerinde yaptıkları çalışmalarla ün kazandılar.

Goncourt Kardeşler’e göre roman, bir resim galerisini andırmalıydı. Okur, roman kahramanlarının ruh hallerini anlatan uzun yazılar yerine, olayları anlatan kısa bölümler okumalıydı. Goncourt kardeşler, romanlarında o zamana kadar alışılmış olan Fransızca’dan daha değişik bir dil kullanmışlar, yeni bir yazı dilinin ortaya çıkmasını sağlamışlardır.

Edmond de Goncourt, ölümünden önce bütün malını mülkünü yeni kurulacak bir akademiye bağışlamıştı. Akademinin kurulması işiyle devrin tanınmış romancısı Alphonse Daudet uğraştı. Akademi kurulduktan sonra her yıl en güzel romanı yazan romancıya verilmşk üzere 5.000 franklık bir de para ayrıldı. İlk jüriyi, Edmond de Goncourt’un vasiyetnamesine uyarak seçmişlerdi. Goncourt Edebiyat Ödülünü kazanan roman her yıl Fransız edebiyat hayatında önemli bir yer alır.


Leave A Reply