Görüş Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Görüş ne anlama gelir? Görüş kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Görme işi
2. Gözle bir şeyi algılama yetisi
3. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılan ziyaret
4. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir
“Kolektif bir görüş rahatlığı insanı düşündürmekten kurtarır.” – A. H. Çelebi
5. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept
bir konuda elde edilen düşünce ve deneyimleri vermek
1. Bir şeyi görebilme alanı
“Ondan evvel görüş açısı içine yandan giren bu uzun gölge bulanık bir karaltıdan ibaretti.” – P. Safa
2. Bakış açısı
“Demek gerçekler, görüş açısına, çevrenin etki ve baskısına göre bambaşka biçimlere ve renklere giriyorlardı.” – H. E. Adıvar
Bir görüş veya düşüncede farklı değerlendirmede bulunma, farklı düşünme
Aynı görüş ve düşüncede olma
Görüş veya düşünce ileri süren (kimse)
Cezaevlerinde yatanlarla yakınlarının belirli günlerde, aralarında herhangi bir fiziksel engel olmaksızın yaptıkları görüşme biçimi
Daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon
“Bu bölgedeki ulusların el ele hareket etmesi gereğini keskin ileri görüşü ile o sezdi ve İkinci Balkan Birliği konferansını 1931’de İstanbul’da topladı.” – H. Taner
Cezaevlerindeki tutukluların yakınlarıyla belirli günlerde, aralarında birbirleriyle teması engelleyen nesneler gerisinden yüz yüze görüşmesi
Bir teze veya iddiaya karşı getirilen yeni ve değişik önerme, karşı düşünce
İleride olabilecekleri düşünme ve sezme
Evrenin ve hayatın anlamını, amacını, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramaya çalışan genel düşünce


Leave A Reply