Göz Sağlığı ve Göz Bozuklukları: Gözlerimizi Doğru Şekilde Koruma ve Bakım İpuçları

0
Advertisement

Gözlerimiz, duyularımızın en hassası ve nazik olanıdır. Bu makalede, göz sağlığını korumanın önemi ve doğuştan veya sonradan oluşan göz bozukluklarına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi bulacaksınız. Okuma, yazma ve diğer görsel işlerde gözleri koruma ipuçlarına ek olarak, göz bozukluklarının belirtileri ve doktor önerileri de ele alınmaktadır.

Göz

Sağlam bir göz, merceğin kalınlığını ayarlayarak, uzaktaki eşyayı da, yakındaki eşyayı da net olarak görebilir. Yakına bakarken mercek kalınlaşır, uzağa bakarken yassılır. Göz yuvarlağında bir kusur varsa, bakılan cismin görüntüsü tam ağ tabaka üzerinde meydana gelmez; ya biraz ileriye, ya da biraz geriye düşer. O zaman, baktığımız şeyi bulanık görürüz.

Kimi insanlarda doğuştan, kimisinde de sonradan olma göz bozukluklarına rastlanır. Ayrıca, insan yaşlandıkça da gözün kasılma yeteneği azaldığından, göz bozuklukları meydana gelir.

Başlıca göz bozuklukları şunlardır:

Uzakgörmezlik (Miyopluk). — Gözün uzağı iyi görememesidir. Bu bozukluğa ya göz merceğinin aşırı şişkinliği, ya da gözün ön-arka ekseninin uzaması yol açar. Miyop bir insan, uzağa baktığı zaman, cisimlerin görüntüleri görme noktası önüne düşer. Tam yerine düşmediği için, görme siniri uyarılmaz; dolayısıyla, görme bozuk olur. Miyop gözleri düzeltmek için kalın kenarlı merceklerden yararlanılır.

Advertisement

Yakıngörmezlik (hipermetroptuk). — Bu bozuklukta gözler, uzağı görebildikleri halde, yakını iyi göremezler. Yakın-görmezliğe ya göz merceğinin çok yassı, ince olması, ya da gözün ön-arka ekseninin kısalığı yol açar. Hipermetrop bir gözde görüntü görme noktasının arkasına düşer. Dolayısıyla, görme siniri uyarılmamış olur; uyarma olmadığı için görme de meydana gelmez. Yakın-görmezliği düzeltmek için, ince, kenarlı mercekler kullanılır.

Prespitlik. — Yaşlılarda görülen bir görme bozukluğudur. Bu çeşit gözlerde, göz merceği esnekliğini kaybetmiştir. Bundan dolayı da, prespitler yakını göremezler. Bu çeşit gözlerin görmesini sağlamak için, ince kenarlı mercekler kullanılır.

Renk körlüğü. — Gözlerinde bu kusur bulunanlar renkleri birbirlerinden ayıramazlar. Örneğin, kırmızıyı yeşil görürler.

Astigmatlık. — Gözlerinde bu kusur bulunanlar cismin biçimini değişik görürler. Görüntü net değildir; cisimler alacalı, bulanıktır. Kimi vakit, görüntüler ikileşir. Astigmat gözleri düzeltmek için, silindirik camlı gözlükler kullanılır.

GÖZLERİMİZİ KORUYALIM

Gözümüz, en duyarlı, en nazik oı-ganımızdır. Bundan dolayı, gözlerimizi zararlı dış etkilerden korumaya çok dikkat etmeliyiz.

Okumak, yazmak, dikiş dikmek gibi gözle ilgili işleri yaparken, ışığın yeterli olmasına dikkat etmeliyiz. Hiçbir cismi gözümüze 25 santim.’den daha çok yaklaştırmamalıyız. Yürüyen bir taşıtta, sallantı içinde kitap, gazete okumak, birdenbire aydınlıktan karanlığa, karanlıktan aydınlığa çıkmak da gözlerimiz için zararlıdır. Toz – toprak, aşırı sıcak, aşırı soğuk da gözlerimizi bozar.

Advertisement

Gözümüze bir şey kaçınca, ovuşturmamaya dikkat etmeliyiz; yoksa, gözümüzü büsbütün zedeleriz. Ayrıca, yukarıda sözünü ettiğimiz göz kusurlarından birinin başladığını sezer sezmez, hemen bir doktora başvurmalıyız.

Gözleri en çok bozan şeylerden biri yeterince aydınlık olmayan bir yerde kitap, gazete okumaktır. Çünkü göz yazıları iyi seçemediği için, sinirler zorlanır, gözün yapısı bozulur. Gözleri doğuştan bozuk olmayan miyopların (uzağı göremeyenlerin) birçoğu bu göz kusuruna yarı aydınlıkta, ya da iyi aydınlanmamış bir masa başında kitap o-kumak yüzünden uğramışlardır. Baktığımız sayfaya yeterince ışık gelmeyince, kitabı, gazeteyi gözümüze gereğinden çok yaklaştırmak zorunda kalırız ki işte bu da gözü bozan şeylerden biridir.

Göz bozuklukları, küçük yaşta, göz doktorunun vereceği numaralı gözlüklerle kısa zamanda düzelebilir. Onun için, doktor size gözlük verdiyse bunu takmalı, gerekmedikçe gözünüzden çıkarmamalısınız. Buna karşılık, gelişigüzel alınmış, numarası gözümüze uymayan gözlükleri kullanmak çok zararlıdır. Bundan da sakınmalıdır.


Leave A Reply