Gözün Bölümleri ve Görevleri

2

Gözün yapısı ve bölümleri nelerdir? Gözün bölümlerinin görevleri kısaca açıklaması

Gözün Yapısı
Görme organımız göz’dür. Duyu organlarımızın en önemlisi sayılır. Gözümüz başlıca üç bölümden meydana gelmiştir:
1—Göz yuvarlağı;
2—Mercek;
3—Odacıklar.

Advertisement

GÖZ YUVARLAĞI : Buna göz küresi de denir. Kafatasında, göz çukurlarının içindedir. Aşağı yukarı 2,5 sm. çapında bir küre biçimindedir. Her göz yuvarlağımıza altışar kas yapışıktır. Bunlar sayesinde, gözümüz çeşitli yönlere dönebilir. Göz yuvarlağının en büyük koruyucusu, içinde bulunduğu kafatası kemikleridir.

Göz yuvarlağı, başlıca üç bölümden meydana gelmiştir:

Serttabaka : Katılgan dokudan yapılmıştır. Rengi beyazdır. Çok dayanıklıdır. Kalınlığı 1 mm.’yi geçmediği halde, gözümüzün iç kesimini çok iyi korur. Sert tabakanın ön kesimi bir saat camı gibi kabarıktır. Bu kesime say-damtabaka denir. Burada sert tabaka beyazlığını kaybeder, cam gibi saydam-laşır. Saydamtabaka ışıkları gözün içine geçirmeye yarar.

Damartabaka : Serttabakanın altındadır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu tabakada kan damarları vardır. Bunlar gözümüzün beslenmesini sağlarlar. Damartabaka gevşek bir katılgan dokudan yapılmıştır; gerek iç, gerekse dış yüzeyinde siyah boya tanecikleri vardır. Bu tanecikler gözümüzün iç yüzeyinin karanlık olmasını sağlarlar. Damartabaka, saydam tabakanın arkasına düşen kesimde düzleşir. Bu düz yüzeye iris adı verilir. Gözlerimize rengini veren iristir. İrisin ortasında bir delik vardır. Bu, gözbebeği’dir. Işıklar gözümüze gözbebeğinden girer.

Advertisement

iris kan damarları bol bir katılgan dokudan yapılmıştır. Önündeki, arkasındaki epitelyum hücrderi boya maddeleriyle doludur. Bu maddelerin cinsine göre irisin rengi de değişir. İris, içindeki kas tellerinin kasılıp açılması sayesinde, gözbebeğinin genişleyip daralmasını sağlar. Gözbebeği karanlıkta genişler, aydınlıkta daralır.

Ağtabaka (retina) : Duyarlı bir ekrana benzer. Ağ gibi bir görünüşü olduğu için, bu adı almıştır. Bu tabaka gözümüzün iç kesiminin çoğunu kaplar. Sinir hücreleriyle sinir tellerinden yapılmıştır. Görme duyusu, doğrudan doğruya ağtabakada meydana gelir.

Görme sinirleri, serttabakayla da-martabakayı delerek, ağtabakada göze dağılırlar. Ağtabakada görme sinirlerinin girdiği yer ışığa duyarlı değildir. Bundan dolayı, buraya körnokta adı verilir. Mercekten geçen göz ekseninin ağtabakaya düştüğü yerde sarı renkli küçük bir çukur vardır. Buna sarıbe-nek denir. Gözümüzün ışığa en duyarlı yeri sarıbenektir.

MERCEK : Buna göz billuru da denir. Gözümüzün en önemli parçası mercektir. Göz merceği iki yanı da dışbükey bir büyüteci andırır. Yalnız, esnektir, kendi kendine ayarlanabilir. Göz merceği kat kat tabakalardan meydana gelmiştir. Mercek, incelip kalınlaşarak, cisimlere yaklaşmadan, onları görmemizi sağlar. Bu incelip kalınlaşma göz merceğini tutan özel kaslar sayesinde olur.

ODACIKLAR : Bir göz kesitine bakacak olursak, iki boşluk görürüz. Bunların biri saydamtabakayla iris arasındadır; öteki de merceğin arkasındadır. Saydamtabakayla iris arasındaki boşluğa ön oda denir. Duru, saydam bir sıvıyla doludur. Merceğin arkasındaki boşluğa ise, art oda adı verilir. Art oda da saydam bir sıvıyla doludur. Bu sıvı çok ince bir zar kesenin içindedir. 0-nun için de, ağtabakaya dokunmaz.

Advertisement


2 yorum

Leave A Reply