Granit Nedir?

0

Granit ne demektir? Granitin özellikleri, yapısı, kullanım alanları ile ilgili bilgi.

granitGranit; parlak renkli, orta ya da iri taneli kaya türüdür. Oldukça sık rastlanan bir kaya olup benzerleri içinde silis bakımından en zenginidir. Ticari anlamdaysa yapı işlerinde kullanılan, mermer dışında, tanecik masif kayaları kapsar. Böylece, terim gerçek granitten değişik yapıda olan birçok iç kayalarla başkalaşım kayalarını da içine alır.

Granit eski çağlardan bu yana önemli bir malzeme olma niteliğini korumuştur. Özellikle anıt gibi nemlenmeyle dayanıklılığın önemli olduğu yapılarda konstrüksiyonların alt tabakalarında kullanılır. Parçalanmış granit ise beton yapımında, kaya dolgu barajlarda kullanılır.Yapısında feldispat ve % 20 oranında kuvars bulunan granitte ayrıca, muskovit, biolit, piroksen ve hornblend de değişen miktarlarda bulunabilir. Oluşum süreci genellikle ilk önce erimiş mağmanın demir-magnezyum mineralleri ve plagioklas feldispatların kristalleşmesiyle başlar.

Günümüzde İsveç, Finlandiya ve Kanada granit bakımından zengin ülkelerin başında gelir


Leave A Reply