Guguk Kuşu Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Guguk kuşu nasıl bir kuştur? Guguk kuşunun özellikleri, türleri, üremesi ve yaşamları hakkında bilgi.

guguk-kusuGuguk Kuşu; Güvercin büyüklüğünde bir kuştur. “Guguk” der gibi öttüğü için bu adla anılır. Guguk kuşlarının gagası hafifçe eğridir. Sivri ve uzun kanadları vardır. Ayak parmaklarından ikisi öne, ikisi arkaya doğrudur.

Guguk kuşlarının en büyük özelliği yumurta asalağı olmalarıdır. Bunlar yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakırlar. Guguk yumurtası renk ve biçim bakımından bıraktıkları yuva sahibinin yumurtasına benzer. “Kurşuni guguk kuşu” yumurtasını bıraktığı yuvanın sahibi olan kuştan büyük olduğu halde, yumurtası küçüktür. Buna karşılık, “tepeli guguk kuşu”, kendisinden büyük kuşların yuvasına yumurtladığı için, yumurtası da vücuduna göre büyüktür. Bazı gugukların yavrusu yumurtadan çıktıktan sonra çabucak gelişir, asıl yuva sahibinin yavrularını iterek yuvadan aşağı atar.

Guguklarda, genel olarak, eşli yaşama görülmez. Erkek sayısı daha çök olduğundan bir dişi birkaç erkekle yaşar.

Kurşuni guguk kuşlarının dişileri, yaşadıkları bölgeye göre, yumurtalarını başka başka kuşların yuvalarına bırakırlar. Yumurtlayacakları yuvayı çok defa erkekleriyle beraber dolaşarak seçer, ayrıca bu yuva sahibi kuşun yumurtalarını kuluçkaya yatmak üzere henüz tamamlamış olmasına dikkat ederler. Yuva sahibinin yumurtalarını dışarı attıkları da olur. Bazen de, fazla gelen yumurtayı yerler. Dişi kuş yumurtlarken erkek de yuvanın çevresinde dolaşarak yuva sahibinin saldırmasını önler.

Dişi guguk kuşu yılda 20 kadar yumurta yapmakla beraber, bu sayı yaşadığı bölgenin şartlarına göre değişir. Çevrede yumurtlamaya elverişli yuva çok azsa, o da az yumurtlar. Yeni yapılmış yuvaların bol bulunduğu yerde yaşayanlar daha çok yumurtlarlar. Guguklar doğrudan doğruya başka kuşların yuvasına yumurtladığı gibi, bazan başka yerde yumurtlayıp, yumurtayı ağızlarında taşıyarak yuvaya bırakırlar.

Advertisement

Yuvasına yumurta bırakılan kuşlar da çeşitli tepki gösterir. Bazıları artık bu kuşların asalaklığına alışmıştır, ses çıkarmadan yavruları büyütürler. Bazı kuşların guguk yumurtasını ayırarak yuvadan dışarı attıkları görülür. Daha başkaları ise kendi yuvalarını bırakıp giderler. Ancak, guguk yumurtası yuva sahibinin yumurtasına çok benzer. Öyle ki, çok defa ilk bakışta ayırdedilemez.

Guguk kuşları göçücüdür. Ormanlık yerlerde yaşadıkları gibi ovalar, dağlık bölgelerde de yaşarlar.

Gugukgiller. — Gaga biçimleri çeşitli, bazen kafatasıyla eklemli, bir kuş takımıdır. Ayakları tırmanıcı veya adımlayıcıdır. Çoğu, ormanlarda yaşar. Böcek ve meyve yiyerek beslenirler. Gugukgiller başlıca 10 familyaya ayrılır. Bunların en önemlisi guguk kuşu, arıkuşu, çalıkuşu, mavi kuzgun, yalı çapkını’dır.


Leave A Reply