Güney Karolina Eyaleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Güney Karolina Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

Güney Karolina Eyaleti Hakkında Bilgi

Yüzölçümü: 84.432 km2.
Başlıca kentleri: Columbia (merkez), Charleston, Greenville, Spantanburg.

Amerika Birleşik Devletleri’nin temelini oluşturan 3 eyaletten biridir. Doğu-güneydoğudan Atlas Okyanusu, güneybatıdan Georgia, kuzeyden kuzey Karolina eyaletleriyle çevrilidir. Kabaca üçgen biçimindeki eyalet toprakları, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda akan ırmakların suladığı geniş düzlüklerle kaplıdır.

Atlas Okyanusu kıyıları çok girinti çıkıntılı ve yer yer bataklıktır. Kıyı boyunca küçük adalar sıralanır (Edisto, Hilton Hoad, Parris, vb). Kıyı kesiminde uzun, sıcak yazlar kısa ılıman kışlarla subtropikal; içerilere gidildikçe daha serin bir iklim gözlenir. Kıyıda Georgetown, Beaufort, Charleston limanları yer alır. Kuzeydoğuda (1.085 m), en yüksek noktayı oluşturur. Dağlık havzada yağış oranı artar.

guney-karolina

Başlıca ırmakları Pee Dee, Santee, Edisto, Savannah, dağlık bölgeden Okyanus kıyısına doğru hızlan artarak ve çağlayanlar oluşturarak akarlar. Irmaklar üzerindeki barajlardan hidroelektrik enerji üretiminde yararlanılır. Savannah Irmağı atom enerjisi merkezi, uranyum enerjisi üretir. Eyalet topraklarının % 60’ı orman alanlarıyla kaplıdır. Nüfusun % 67’sini Beyazlar, % 32’sini Zenciler, % l’ini Kızılderililer ve Saya kökenliler oluşturur. Dinsel yapı, Kuzey Karolina ile özdeşlik gösterir.

Advertisement

Endüstri (dokuma, kimya, makine, besin, kâğıt) etkinliklerinin yoğunluğuna karşın, eyalet topraklarının 1/3’ünü kaplayan verimli alanlarda yapılan tarımın ekonomide önemli yeri vardır: Tütün, fasulye, soyafasulyesi, mısır, pamuk, yerfıstığı, patates tarımı; hayvancılık, kümes hayvancılığı. Endüstri sektöründe en büyük pay, orman ürünlerinindir. Turizm ve balıkçılık da önemlidir.

Yeraltı kaynakları (kireçtaşı, kaolin, kil, mika), Kuzey karolina kadar zengin değildir. Güney Karolina Üniversitesi (1801), Clemson Üniversitesi (1889), Citadel Üniversitesi, Wintrop Koleji, Francis Mario Koleji, vb yüksek öğrenim kurumları vardır. Tümü asfalt olan otoban karayollarının uzunluğu 65.450 km, demiryollarının 3.860 km’ dir. Eyaletin 146 havaalanı ve uçuş pisti, 3 okyanus limanı (Georgetown, Beaufort, Charleston) vardır. Atlas Okyanusu kıyısında, Myrtle Meach ve kıyı adaları turizm yönünden büyük önem taşır. Fort Sumter Ulusal Anıtı, Kings Mountain, Ulusal Parkı, Cowpens Ulusal Savaş alanı başlıca tarihsel ve doğal anıtlardır.

Tarih.

Karolina Eyaleti’nin kurulduğu kıyı bölgesi, Kuzey Amerika’daki ilk Beyaz yerleşim alanıdır. Geçici ilk yerleşim İspanyollar tarafından 1526′ da kuruldu. İspanyollar, İngilizlerin gelişine kadar bölgede egemenliklerini sürdürdüler. 1663’ten sonra Karolina’ nin kuzey ve güney bölümleri ayn ayn gelişti, ilk sürekli yerleşim 1670’de Albemarle’de kuruldu. 1680’de de sömürgenin başkenti Charles Town (Charlestown) kuruldu. Başkent, Güney’in kültür, ticaret merkezi oldu.

Zenginler, geniş tarım alanlarında Afrika ve Asya kökenli köleleri çalıştırdılar. 1713’te sömürge, kuzey ve güney olarak ikiye ayrıldı. Yamasee Kızılderilileri, 3 yıl süren savaştan sonra Beyazların egemenliğine girdi (1719). 1733’te Georgia Eyaleti’nin kurulması, İspanyol kökenli sömürgecileri güç durumda bıraktı. 1776 Martında, Güney Karolinalılar, özgürlük eylemine öncülük ettiler ve bağımsızlıklarını ilan ettiler ve Birleşik Devletleri oluşturan ilk 13 koloni arasında yer aldı.

Amerikan Devrimi sırasında, 1780’de, İngilizler Charleston’u ele geçirdiler. 1786’da Federal Anayasa onaylandı. 1790’da dinsel özgürlükler güvence altına alındı. 1820’de Federal Hükümet ile bozulan ilişkiler 1833’te düzeldi. Lincoln‘un Birleşik Devletler başkanı seçilmesinin ardından, 20 Aralık 1860’ ta Karolina Birlik’ten çekilen ilk eyalet oldu. İç savaş (1861-1865) sonunda Birlik’e teslim oldu, 1868 Anayasası ile yeniden Birlik’e katıldı. 1882’de Zencilerin oy hakları ellerinden alınarak Beyazlara üstünlük sağlayan yasalar çıkarıldı.

1890’da siyahilerin hakları daha da sınırlandırıldı. 1929 Ekonomi Bunalımı, eyaleti de etkiledi. 1947’de, Federal Yüksek Mahkeme’nin aldığı birtakım kararlarla Zencilere bazı demokratik haklar verildi. 1951-1955 arasında ırkçı Ku Klux Klan örgütü tarafından yoğun bir Zenci düşmanlığı eylemi başlatıldı.

Advertisement

Yürürlükteki 1895 Anayasası’na göre, Eyalet Meclisi, genel oyla dört yıl için seçilen 46 üyeli Senato ile iki yıl için seçilen 124 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet, ABD Kongresi’ ne 2 senatör, 6 temsilciler meclisi üyesi gönderir.


Leave A Reply