H Harfiyle Başlayan Eşyalar

0
Advertisement

Hangi eşyalar H harfi ile başlar? H harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi H olan eşyalar nelerdir?

 H harfiyle başlayan eşyalar

H Harfiyle Başlayan Eşyalar

H HARFİ

Hacıyatmaz: Yere nasıl bırakılırsa bırakılsın, dibinde bulunan ağırlık sebebiyle dik bir durum alan oyuncak

Haç: Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, put

Hadde: Madenleri tel durumuna getirmek için kullanılan ve türlü çapta delikleri olan çelik araç.

Advertisement

Halat: Pamuk, kenevir, Hindistan cevizi gibi bitkisel liflerin veya çelik tellerin sarılmasıyla oluşan kolların bir arada bükülmesiyle elde edilen kalın ip

Halhal: Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik

Halı: Yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek için, genellikle yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın yaygı

Hançer: Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir bıçak türü

Advertisement

Hamak: İki ağaç veya direk arasına asılarak kurulan, içine yatılarak sallanılabilen, ağ, bez vb.nden yapılmış yatak

Hamal sırığı: Sırık hamallarının kullandığı ağaç

Hamam tası: Banyo ve hamamlarda çeşmeden veya kurnadan su alıp dökünmeye yarayan yayvan kap.

Hamur açma makinesi: Hamur açmaya yarayan alet

Advertisement

Harita: Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı

Hasır: Saz, kabuk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü

Hatıra defteri: Anılık

Havan: İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap

Advertisement

Havlu: Vücudun çeşitli yerlerinin kurulanmasına yarayan dokuma bez

He – Hı – Ho – Hu İle Başlayan Eşyalar

Heybe: At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba

Heykel: Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu

Hırdavat: Kilit, tel, çivi vb. metal eşya.

Advertisement

Hırka: Genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan, bazen içi pamukla beslenmiş, ceket biçiminde, önden açık, kollu üst giysisi

Hızma: Ayı, boğa vb. hayvanların dudaklarına veya burnuna geçirilen demir halka

Hoparlör: Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet:

Hoppala: Bebeklerin içine konup zıplayarak eğlenmelerini sağlayan yaylı araç

Advertisement

Hortum: Genellikle plastikten uzun ve esnek boru

Huni: Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç

Hurç: Çeşitli kumaşlardan yapılan, içerisine battaniye, yorgan vb. eşya konulan özel çanta.

ALFABETİK EŞYA LİSTESİ

ABCÇDEFGHI / İJKLMNO / ÖPRSŞTU / ÜVYZ

Advertisement

Leave A Reply