Haccac (Haccac ı Zalim) Kimdir?

0
Advertisement

Haccac-ı Zalim olarak da tanınan ama aslında sadece adı Haccac olan ünlü Arap devlet adamının hayatı ile ilgili bilgiler.

HACCÂC (661-714), ünlü bir Arap devlet adamıdır. Hicaz’da Taif’te doğdu. 692’de, Hicaz’ı yeniden Emeviler’in egemenliği altına sokarak genç yaşında büyük bir komutan ünü kazandı. 694′ te Arabistan genel valiliğinden alınarak Irak genel valiliğine atandı; bir müddet sonra İran eyaletleri de uhdesine verildi.

Emeviler’in yerleşme devrindeki geniş isyan ve ihtilalleri büyük başarıyla bastırdı. Gönderdiği komutanlar, İndüs nehrine kadar imparatorluğu genişlettiler.

Büyük bir devlet adamı ve komutan oian Haccâc, İslam imparatorluğunun Emevi hanedanının idaresi altında birleşmesi yolunda emsalsiz hizmette bulunmuş, bunun için çok kan dökmüştür. Bundan dolayı halk arasında «Haccâc-ı Zâlim» diye anılır. Hitabeti de pek ünlüdür.


Leave A Reply