Halk Kütüphanelerinin Önemi Nedir? Hangi İşlevleri Yerine Getirir?

0
Advertisement

Halk kütüphanesi nedir? Halk kütüphanelerinin toplumlar ve bireysel için yararları nelerdir? Bir halk kütüphanesinin hizmetleri ve faaliyetleri nelerdir?

Halk kütüphaneleri üçlü bir işlevi yerine getirir: bilginin korunması, kültürün yayılması ve araştırmacılığın yayılması. Aynı şekilde kitaplar, dergiler, dijital ve görsel-işitsel materyaller, gazeteler ve diğer medya aracılığıyla bilgi sağladığı için tartışılmaz bir sosyal işlevi vardır. Adından da anlaşılacağı gibi, bir kamu merkezidir ve bu nedenle eğitimini geliştirmek ve kültürünü genişletmek isteyen her bireye yöneliktir.

Kütüphanelerin kökeni ve gelişimi ve ilk kamu kurumlarının ortaya çıkışı

İlk yazılı biçimler taş ve tablet biçimindeydi. Bu sistemler bilginin korunması için kullanışlı değildi ve daha verimli başka formatlar yaratmak gerekiyordu: papirüs, parşömen ve son olarak kağıt.

3. yüzyılda İskenderiye Kütüphanesi tarihte kurulmuştur. Büyük bilgeler, korunan beş yüz binden fazla parşömenin içeriğini öğrenmek için ona geldi. ll. yüzyılda d. C Kütüphane yandı ve içindeki tüm bilgiler unutuldu. Bununla birlikte, İskenderiye kütüphanesi, on sekizinci yüzyıldan itibaren ilk halk kütüphanelerinin yaratılması için ilham kaynağı oldu.

Kökenlerinde vatandaşlık okuryazarlığını teşvik etmek ve kültürü bir bütün olarak toplum için erişilebilir kılmak için yaratıldılar. Bu kamusal alanlardan önce sadece manastır, üniversite veya özel kütüphaneler olduğunu düşünelim.

kütüphane

Kaynak: pixabay.com

Bir halk kütüphanesinin hizmetleri ve faaliyetleri

Sunulan ana hizmet, ücretsiz kitap danışmanlığı veya ödünç verilmesidir. Bahşişin net bir anlamı vardır: Herkesin bilgiye sosyal sınıfından veya ekonomik durumundan bağımsız olarak erişebileceği. Bu anlamda bir toplumun kalıcı eğitim ve kültürel gelişimini kolaylaştıran bir kurumdur.

Advertisement

En yaygın hizmetlerden bazıları şunlardır: okuma odalarının kullanımı, arşivlere erişim, bibliyografik rehberlik, dijital fonların danışmanlığı, özel ihtiyaçları olan kullanıcılar için hizmetler, gazete kütüphanesine erişim ve internet erişim hizmeti.

Öte yandan, bu kamu kurumları her türlü boş zaman ve kültürel etkinlikleri de düzenlemektedir: okuma kulüpleri, rehberli turlar, sergiler, konferanslar, kolokyumlar vb.

Araştırma için bir merkez

Birçok araştırma çalışmasında bilgi edinmek için gitmek gerekir. Araştırmacı, kütüphanecinin teknik tavsiyesine sahiptir ve aynı zamanda, uygun şekilde sıralanmış belgelere ve dosyalara erişebilir.

Genel bir kural olarak, her ülkenin kendi ulusal kütüphanesi, araştırmacıların bir ulusun bibliyografik mirasına erişebilecekleri bir kamu kurumu vardır.


Leave A Reply