Hammurabi Kimdir?

0

Antik dönemlerin en ünlü hükümdarlarından birisi olan babil imparatoru Hammurabi ile ilgili bilgiler. Hammurabi kimdir?

hammurabiHAMMURABİ (Ölümü: M. Ö. 1961)

Advertisement

Ünlü bir Babil imparatorudur. Akadca’da adının söylenişi «Hammurapi» şeklindedir. I. Babil hanedanının 6. hükümdarı, ilk imparatorudur. M. Ö. 2004-1961 arasında 43 yıl tahtta kalmıştır. Babası Sin-Uballit’ in (saltanatı: M.Ö. 2024-2004) yerine geçmişti.

Hammurabi, Sümerler’le Akadlar arasında yüzyıllardan beri yürürlükte olan kanunları yazılı bir halde bir araya toplamakla tanınmıştır. Kendisi bu kanunlara yeni genişlemiş, gelişmiş devletinin bünyesine uygun birtakım ekler de yapmıştır. Bunlar «Hammurabi Kanunları» diye anılır, tarihteki ilk yazılı kanun sayılır; daha eskileri elimize geçmemiştir.

Hammurabi, aynı zamanda büyük bir devlet adamı ve başarılı bir askerdi. Devletinin sınırları içine aldığı kavimleri Samileştirmiş, Sümerler’in aleyhine olarak komşu ülkelere yayılmıştı. Yerine oğlu Samsuiluna (saltanatı: M. Ö. 1961-1923) geçti. Mensup olduğu I. Babil hanedanı, M. Ö. 2105’te başlamış, 11. hükümdar olan Samsuditana ile M. Ö. 1806’da son bulmuş, yani 299 yıl sürmüştür. Devlet, ismini başkent olan Babil’den almıştır. Babil, bugünkü Bağdat yakınlarındadır. Babil devleti, M. Ö. 539’a kadar 1566 yıl sürmüştür; tarihin en sürekli devletlerindendir.

Advertisement


Leave A Reply