Kredi İcra Takibi Ne Zaman Başlar? Nasıl Olur?

0
Advertisement

Kredi icra takibi ne zaman ve nasıl başlar? Kredi icra takibine düşülmesi nasıl olmaktadır? Kanuni işlemler hangi sıra ile yapılmaktadır.

İcra Takibi

Tüketiciler olarak birçok koruma kanunumuz olsa da aynı düzen hizmet veren kurumlara da kanun yolu ile sağlanmaktadır. İcra ve İflas Kanunu ve alt yönetmelikler ile düzenlenen alacaklı ve borçlu arasında ki ilişkileri, anlaşmazlıkları düzenlemektedir.

Bankalardan kullanılan krediler de gerek tüketici gerekse kredi sağlayıcı açısından dayanaklar mevcuttur. Mücbir sebeplerden dolayı kredi borcunu ödeyemeyen tüketicilere yönelik bu krediler ihtiyaç, konut, otomobil ve ticari krediler olabilir.

İcra Takibi Nasıl ve Ne Zaman Başlar?

Arka Plan Kaynak : pixabay.com

Şimdi kullanılan krediler sabit veya esnek vadeler ve tutarlarda ile ödenmesi gerekir. Kredi kullanırken imzalanan kredi sözleşmesinde kredinin sözleşmesinde belirtilen şartlar ve aylık dönemler halinde ödeme konusunda taahhütte bulunursunuz ve bu tüketici için bağlayıcıdır.

Burada basit ve klişe kelimelerden uzak bir anlatım ile işlem basamakları ile izah edelim.

Kredi İcraya Ne Zaman Düşer?

Öncelikle kredi taksitlerinin birinin aksaması durumunda icra vb bir durum söz konusu olmaz, ancak banka tarafından hatırlatma şeklinde dönütler almanız mümkündür. Bu daha çok borç hatırlatma minvalindedir. Bir taksiti aksattınız fakat ikinci taksiti de aksattınız bu sefer banka sizi daha ısrarcı olarak arar ve taksitinizin aksadığını ve ödemenizi ister aksi halde takibe düşme riskinden söz etmeye başlar.

Advertisement

İkinci taksitin ödeme günü geçtikten hemen sonra yani 60. gün banka tarafından size noter kanalı ile kredi borcunuzu ödemeniz konusunda ihtarname gönderilir. Aynı Tabi bu durum sizin kredi notunuza negatif etki yapacaktır.

Asıl kopma noktası ise üçüncü taksit ödemesini de yapmadığınız zaman banka kredinizi kendi içinde bulunan Kredi takip bölümüne gönderir. Tabi sizi sık sık ararlar ve borcun ödemesini talep ederler aksi halde hukuk bürosuna (avukata) devredileceğinden bahsederler.

Burası bir dönüm noktasıdır bu noktada bankadan kredini yapılandırma yeniden taksitlendirme talebinde bulunmanız mümkündür. Bankadan süre alabilir dosyanın avukata yani icraya düşmesini geciktirebilirsiniz ancak kredi faizi işler bunu unutmayın. Bu alandan en az 20-30 gün kazanmanız mümkündür.

Bu alanı değerlendirmediniz ve borcunuz avukata devredildi. Bu durum ise yaklaşık 10-15 gün gibi bir süre alır hatta avukatlık bürosundan tekrar aranırsınız ve borcu ödemenizi isterler icraya verilmemesi için pazarlık ve taksitle avukata ödeme olanağı da yakalamanız mümkündür.

Oda olmaz ise İcra Müdürlüğü aracılığı tarafınıza borcun ödenmesi için size 7 gün süre verilir ve size tebliğ edilir. Yine bu arada avukatla anlaşmanız mümkündür. 7 gün süre sonunda da ödenmez ise UYAP kanalı ile avukatlık bürosu tüm mal varlıklarınızı tespit eder ev, araba, tarla, arsa artık ne varsa borcun büyüklüğüne göre hepsine icra kararı aldırır ve ek olarak iş yerinize icra emri gelmiş olur.

Advertisement


Leave A Reply