Hangi Tür Öğrenmeler Örtük Bellekte Depolanır? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Örtük belleğin özellikleri nelerdir? Örtük bellekte neler depolanır? Örtük öğrenme nedir, klasik koşullanma, alışkanlıklar hakkında bilgi.

Öğrenme

Kaynak: pixabay.com

HANGİ TÜR ÖĞRENMELER ÖRTÜK BELLEKTE DEPOLANIR?

ÖN UYGULAMA ETKİSİYLE ÖRTÜK ÖĞRENME:

Örtük öğrenme, örtük belleğin göstergelerinden biridir. Listedeki kelimeleri farkına varmadan öğrenmenin gerçekleştiği örtük öğrenme buna örnektir. Katılımcılar heceleri, ön uygulamadaki listede bulunan kelimelere tamamlamıştır.

KLASİK KOŞULLAMA:

Klasik koşullama türü öğrenmeler uzun süreli belleğin örtük belleğinde depolanır.

BECERİ ve ALIŞKANLIKLAR:

Bunlar başlangıçta farkına vararak ve bilerek öğrenilir. Ancak davranışlar mükemmel hâle gelince, bunlar uzun süreli belleğin örtük bellek depolarında yer alır. Kişi beceri ve alışkanlıkları, düşünmeden, davranışlarını bilinçli olarak izlemeden yerine getirir. Bazı beceriler “Uyarıcı → Tepki”lerin (U→T) oluşturduğu zincirler halindedir. Uyarıcı bir davranışa yol açar, daha sonra o davranış bir sonrakinin uyarıcısı haline gelir ve bağlar zincirleme olarak devam eder. Zincirleme süren becerilere örnek kayak yapma, bisiklete binme, yürüme vardır. Araba kullanma, bilgisayar klavyesini kullanma, dans etme U→T zincirlerinden oluşmayan becerilere örnektir.

Alışkanlıklar da örtük bellektedir. Alışkanlıklar düşünülmesine gerek olmadan, dikkatli ve bilinçli farkındalığı gerektirmeksizin yapılan davranışlardır. Beceri ve alışkanlıklarda, davranışların “nasıl yapılacağı” yani bir süreç öğrenilmektedir. Bu nedenle söz konusu belleğe “süreç belleği” de denir.

Bellek Nedir? Sözlük Anlamı

Hafıza

Kaynak: pixabay.com

“Bellek”
1. isim, ruh bilimi Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin
“Böylelerini dinlediğimizde belleğimizde sözleri hiç mi hiç kalmaz.” – S. Birsel
2. bilişim Bir bilgisayarda, programı değişmeyen verileri, yapılacak iş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölüm

Advertisement
 • “belleğini yitirmek ”
  bellek kaybına uğramak
 • “bellek daralması ”
  Belleğin çevreyi tam ve iyi olarak algılamak için gerekli bilgileri yeterince anımsayamaması
  “İnsanın o şehre yabancılaşması, kendisinin bellek daralmasından kaynaklanmaz.” – A. Boysan
 • “bellek karışıklığı ”
  Kelimelerin doğru anlamını hatırlayamamak veya ilk olarak görülen bir şeyi önce gördüğünü sanma duygusuna kapılmak biçiminde beliren bir ruh hastalığı
 • “bellek kaybı ”
  Bellek yitimi
  “Karısı kocasının bir bellek kaybı krizine tutulduğunu sanmakta olduğunu söylemiştir.” – S. F. Abasıyanık
 • “bellek körlüğü ”
  Bireyin çevreyi iyi algılayamamasına yol açan bellek bozukluğu
  “Bu anlayışsızlık, benim bellek körlüğümden kaynaklanmıyor.” – A. Boysan
 • “bellek yitimi ”
  1. isim, tıp Büyük sarsıntı, humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı, bellek kaybı, hafıza kaybı, hafıza yitimi, amnezi
  2. Belleğin kısa bir süre durup işlememesi, bellek kaybı, hafıza kaybı, hafıza yitimi, amnezi
 • “dış bellek”
  Bilgisayarın yalnızca giriş çıkış kanallarını kullanarak erişebildiği bellek
 • “iç bellek”
  Bilgisayarın giriş çıkış kanalları kullanılmaksızın erişebildiği bellek
 • “taşınır bellek”
  Bilişim uygulamalarıyla üretilmiş olan yazı, fotoğraf, müzik vb. verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere saklandığı araç


Leave A Reply