Haritalarda Bulunması Gereken Unsurlar

0
Advertisement

Harita nedir, özellikleri nelerdir? Haritalarda bulunması gereken unsurlar nelerdir? Harita ve kroki nedir, hazırlanan haritalar neler olmalıdır?

harita

Haritalarda Bulunması Gereken Unsurlar

HARİTA

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün (tepeden) belli bir oranda küçültülerek (ölçekli) bir düzleme aktarılmasıdır.

Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için:

✓ Kuşbakışı çizilmesi,

✓ Belli bir ölçekle çizilmesi,

Advertisement

✓ Düzleme aktarılması gerekir.

KROKİ:

Herhangi bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçek kullanmadan kaba taslak olarak bir düzlem üzerine aktarılmasıdır.

Harita ve planlar ölçek dahilinde küçültülerek çizilirken krokiler ölçeksiz olarak çizilir.

Dünya’nın şeklinin yuvarlak (Geoid) olması sonucunda Dünya’nın haritaları yapılırken, kara ve denizlerin yer küre üzerindeki biçimleri ve genişlikleri tam olarak çizilememektedir. Gerçeğe uymayan bozulmalar ve hatalar olmaktadır.

BİR HARİTADA BULUNMASI GEREKENLER (Harita Elemanları)

Duvar haritalarında, atlaslardaki haritalarda ve belli amaçlar için hazırlanan haritalarda, haritanın kullanımını kolaylaştıracak bazı özellikler bulunmalıdır. Şimdi bu özellikleri tanıyalım.

1. Haritanın Başlığı

Harita’nın kullanım ve hazırlanış amacım belirtir. Türkiye siyasi haritası, Dünya fiziki haritası gibi.

Advertisement

Bir harita çizimine başlanırken ilk önce kullanım amacı belirlenir. Diğer elemanlarda kullanım amacına uygun hazırlanır.

2. Haritanın Ölçeği

Harita üzerindeki uzunluğun, gerçek uzunluğa oranını ifade eder. Küçütmenin ne kadar yapıldığını gösterir.

3. Coğrafi Koordinatlar

Haritası çizilen bölgedeki paralel ve meridyenler gösterilir. O bölgenin matematik konumunu belirlemede kullanılır.

4. Harita İşaretleri (Lejand)

Haritalarda çizilmiş şekillerin, işaretlerin ve renklerin neleri gösterdiğini belirten bölümdür. Özel işaretler bölümüde denir. Haritaların kullanım amacına bağlı olarak farklılıklar gösterir.

5. Yön Oku

Coğrafi koordinatların kullanılmadığı haritalarda haritanın kuzeyini gösteren işarettir. Bir haritada paralel ve meridyenler var ise yön okuna gerek yoktur.

KAĞIT ÜZERİNE ÇİZİLEN DÜNYA

insanlar yaşadıkları çevreyi tanıdıktan sonra, başka yerleri ve bölgeleri gezmişler yeni şeyler görüp bunları diğer insanlarla paylaşmışlardır. Diğer insanların da buralara gidebilmeleri için bazı çizimler yapmışlardır. Böylece haritaların ilk temelleri atılmıştır. Günümüzde ise haritalar uzaktan algılama teknolojisi (uydulardan, uçaklardan ve gökyüzündeki çeşidi araçlardan) kullanılarak hazırlanmaktadır.

Hazırlanan haritalar;

✓ Araziden planlı yararlanmada,

✓ Su gücünden yararlanmada,

✓ Tarımsal faaliyetlerde, madencilikte,

✓ Meteorolojide ve askeri alanlarda,

✓ Jeolojik, coğrafî ve arkeolojik alanlarda,

Advertisement

✓ Şehirlerin planlanmasında ve ulaşımda kullanılarak insan yaşamını kolaylaştırmaktadır.


Leave A Reply