Hasan Paşa (Barbaroszâde) Kimdir?

0

Hasan Paşa (Barbaroszâde) kimdir? Hasan Paşa (Barbaroszâde) hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar ve başarıları hakkkında bilgi.

Hasan Paşa (Barbaroszâde); (Öl: 1570)

Ünlü bir Türk amiralidir. Barbaros Hayrettin Paşa‘nın tek oğludur. Barbaros‘un aynı adı taşıyan bir de mânevi oğlu vardır. Barbaroszade Hasan, babası ile beraber, birçok deniz savaşlarına katıldı. Preveze zaferinde filo komutanı olarak bulundu, esir alınan 2 düşman amiraliyle birlikte babası tarafından İstanbul’a yollandı; büyük zaferi başkente müjdeledi. 1544’te Kanuni tarafından beylerbeyi (oramiral) rütbesine yükseltildi ki, babası da ancak bu rütbede bulunuyordu. 1546’da babası öldü.

1544 haziranından beri Cezayir eyaletini babasına vekâleten idare eden Hasan Paşa, 1547’de asîl olarak Cezayir Beylerbeyi oldu. 1551 eylülüne kadar bu makamda kaldı. Bu tarihte Kanuni, Paşa’yı İstanbul’a çağırarak Salih Reis’i beylerbeyi (oramiral) rütbesiyle Cezayir’e atadı. Hasan Paşa, hem İspanyollar’ı, hem Faslılar’ı bozguna uğratmak suretiyle Tiemsen’i geri almış, Doğu Fas’ ta Türk nüfuzunu kurarak, Salih Paşa’nın az sonra Fas imparatorluğunu fethine zemin hazırlamıştı.

Altı yıla yakın İstanbul’da kalan Hasan Paşa, 1557 temmuzunda yeniden Cezayir beylerbeyliğine atandı. Tiemsen yakınlarında Faslılar üzerinde gene büyük bir zafer kazandı, 26 ağustos 1558’da Mostaganem önlerinde Cezayir’e bir çıkartma yapmaya kalkışan kudretli İspanyol ordusunu bozguna uğrattı. 1559’da devlet otoritesini tanımak istemeyen Kabiliye Berberileri üzerine yürüdü, bu pek vuruşkan yerlileri itaât altına aldı.

Cerbe zaferinden sonra İspanyollar bir tehlike olmaktan çıkınca Hasan Paşa, bütün gayretini Fas üzerinde topladı, bu büyük ülkede yeniden Türk egemenliğini kurabilmek için fırsat gözlemeye başladı. Bu iş ancak ondan sonra Amiral Ramazan Paşa tarafından gerçekleştirilebilmiştir. Hasan Paşa 1561 kasımında tekrar İstanbul’a çağırıldı, ertesi yıl yeniden Cezayir’e gönderildi. 1565 Malta muhasarasında eniştesi amiral Turgut Paşa’nın yanında bulundu. 1567 ocağında İstanbul’a çağırıldı, 1570′ te burada ölerek Beşiktaş’ta babasının türbesine gömüldü. Hasan Paşa 4 kerede toplu olarak 15 yıl, 8 ay Cezayir’i idare etmiştir. Oğlu Barbaroszade Mahmut Bey, bahriye sancakbeyi (tümamiral) rütbesiyle 1571 İnebahtı Savaşı‘na katılmıştır. Kızkardeşi, yani Barbaros’un tek kızı, amiral Turgut Paşa ile evliydi. Nesli, Mahmut Bey’den yürümüştür.


Leave A Reply