Hattı Hümayun Nedir? Nasıl Yazılır, Özellikleri ve Tarihçesi

0
Advertisement

Hatt-ı Hümayun nedir? Hatt-ı Hümayunu kim yazar, nasıl yazılır, özellikleri nelerdir, tarihçesi ve hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Hatt-ı Hümayun; Osmanlı hükümdarlarının pek önemli işler için kendi el yazılarıyla verdikleri emirlere “hatt-ı hümayun” (padişah yazısı) denirdi. Padişahlar, tasdiklerine sunulan işlere dair sadrazam tezkeresinin altına da elyazısıyla “olsun”, “kanun üzere verile”, “münasiptir” gibi kısaca tasdik kayıtlarını koyar, bazen birkaç satırla o iş üzerinde düşüncelerini, uyarmalarını da yazarlardı; bunlara da “hatt-ı hümayun” denir. III. Ahmet gibi büyük hattatlardan sayılan padişahların hatt-ı hümayunları, aynı zamanda güzel sanatlar bakımından da değerlidir.

Hattı Hümayun

Hattı Hümayun Örneği

Hatt-ı hümayun, Osmanoğulları’nın hanedan rengi olan al keselere konur, üç kere öpüp başa götürüldükten sonra bu keseler açılıp okunurdu; padişah iradeleri kutsal sayılır, yerine getirmeyenin yalnız dünyada değil, ahirette de büyük cezaya uğrayacağına inanılırdı.

Hatt-ı hümayunlar, ayrı ve büyük bir koleksiyon halinde bugün Başbakanlık Arşivi’nde saklanmaktadır. III. Selim‘in hatt-ı hümayunlarının çoğu, 2 cilt olarak, Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmıştır.


Leave A Reply