Çapanzade Agah Efendi Kimdir? Tercüman-ı Ahval’i Çıkarmış Olan Türk Gazetecinin Hayatı

0
Advertisement

Çapanzade Agah Efendi, 19. yüzyıl Türk gazetecilerinden biridir. İstanbul doğumlu olan Agah Efendi, Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmış ve Türk basın tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Agah Efendi’nin hayatı ve gazetecilik kariyeri hakkında detaylı bilgiler burada bulunmaktadır.

Agah Efendi

Çapanzade Agah Efendi, 1832 yılında İstanbul’da doğmuş olan önemli bir Türk gazeteci ve devlet görevlisidir. Hayatı boyunca çeşitli kamu görevlerinde bulunmuş ve Türk basın tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Agah Efendi, gazetecilik kariyeriyle özellikle tanınmaktadır.

Agah Efendi’nin eğitim hayatı Tıbbiye’de başlamış olsa da, yabancı dil bilgisi nedeniyle bu eğitimini tamamlamadan Babıali Tercüme Odası’nda memur olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Paris elçiliğinde katiplik görevi yapmış ve dönüşünde Karantina İdaresi’nde ve Rumeli Ordusu örgütünde görev almıştır. Agah Efendi, Tercüme Odası’ndaki ikinci memurluk görevi sırasında İbrahim Şinasi ile tanışmış ve birlikte Türk fikir gazetesi Tercüman-ı Ahval’ı çıkarmışlardır. Gazete, 21 Ekim 1860 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.

Tercüman-ı Ahval gazetesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yayınlanan ilk Türk fikir gazetesi olma özelliğini taşımaktadır. Agah Efendi ve İbrahim Şinasi’nin önderliğinde çıkarılan gazete, dönemin siyasi ve kültürel konularıyla ilgili makaleler, eleştiriler, edebi eserler ve güncel haberler içermekteydi. Gazetenin yayın hayatı süresince, Agah Efendi Şinasi’nin ayrılmasının ardından da gazetenin yayınını sürdürmüştür. Ayrıca Agah Efendi, posta nazırı olarak da çeşitli hizmetlerde bulunmuştur ve bu görevi sırasında Türkiye’nin ilk posta pullarını bastırmıştır.

Agah Efendi’nin politik hayatı da dikkate değerdir. Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensuplarıyla yakın ilişkiler kurduğu gerekçesiyle gazetesi kapatıldığında (1866), yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştır. Fransa’ya giden Agah Efendi, Ali Suavi, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınlarla birlikte Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur.

Advertisement

Agah Efendi’nin yurt dönüşü, Ali Paşa’nın ölümünden sonra gerçekleşmiştir ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. İzmit Mutasarrıflığı görevini üstlenmiş, ancak padişahın kuşkuları nedeniyle yönetim sorumlulukları zaman zaman elinden alınmış ve Bursa ve Ankara’da sürgünde yaşamıştır. Daha sonra Rodos ve Midilli Mutasarrıflıklarında görev yapmıştır. Agah Efendi’nin son görevi Atina Elçiliği’dir ve burada görev yaparken 1885 yılında hayatını kaybetmiştir. Mezarı İstanbul’dadır.

Çapanzade Agah Efendi, Türk basın tarihindeki önemli isimlerden biri olarak kabul edilir. Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayın hayatına başlaması, Türk basınında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilir. Agah Efendi’nin gazetecilik alanındaki çalışmaları, Türk basınının gelişimine ve yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca kamu görevlerindeki çalışmalarıyla da dikkat çeken Agah Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecinde aktif bir rol oynamıştır.


Leave A Reply