Hava Durumu ile İklim Arasındaki Farklar Nelerdir?

0
Advertisement

Hava durumu nedir, iklim nedir? Hava durumu ve iklimin özellikleri, arasındaki farklar ve etkileri nelerdir, hakkında bilgi.

Hava Durumu

Meteorolojik olaylar adı da verilen sıcaklık, yağış, nemlilik, bulutluluk, basınç ve rüzgâr hava olaylarıdır. Bir bölgede görülen kısa süreli hava olaylarına hava durumu adı verilir.

Hava durumu meteoroloji biliminin ilgi alanına girer. Günümüzde meteorolojik hizmetler tamamen bilimsel yöntemlerle ve uluslararası işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Bugün dünyada, 24 saat sürekli çalışan on bin civarında kara istasyonu, açık denizlerde görev yapan altı binden fazla gözlem gemisi ve yüksek hava sondajları yapan binden fazla meteoroloji istasyonu vardır.

Hava olayları günlük olarak kayıt altında tutulur ve saklanır. Bu değerlerin haftalık, aylık yıllık ve uzun yıllar ortalamaları alınır. Hava olaylarının uzun yıllar ortalamaları bir bölgenin iklim koşullarını ortaya koyar.

Hava olayları çeşitli meteorolojik yöntemlerle önceden kestirilebilir. Buna hava tahmini denir. Hava tahminleri için uydu görüntülerinden de yararlanılır. Bu tahminler harita üzerine dökülerek kamuoyuna duyurulur.

Advertisement

İklim

Geniş bir alanda hava olaylarının uzun yıllar ortalamasına iklim adı verilir. Ortalama 50-100 yıllık hava durumu ortalamaları alınarak iklim hakkında bilgiler oluşturulabilir.

İklimi, klimatoloji bilimi inceler. Klimatoloji, hava olaylarını yakından tanımak için fiziğin bir alt dalı olan meteorolojinin verilerinden geniş ölçüde yararlanır.

Meteorolojinin yaptığı gözlemleri alır ve insan ve canlı yaşamı açısından inceleyerek açıklamaya çalışır. Yeryüzünde görülen başlıca ilkim tiplerini, oluşum nedenlerini, özelliklerini ve insan yaşamı üzerine etkilerini, iklim elemanlarını (sıcaklık, basınç ve rüzgârlar, nemlilik ve yağış) konularını inceleyen fiziki coğrafya alt dalıdır.

Hava Durumu Nedir?

“Hava” ya da “havalar” olarak da adlandırabileceğimiz hava durumu, atmosfer yapısının belirli bir bölgedeki belirli bir anda gösterdiği etkilerdir. Bu etkiler insanların yaşamlarına ve yaşamsal aktivitelerine ya da günlük aktivitelerine yansımaktadır. Hava durumu dendiğinde akla uzun dönemli mevsimsel ve iklimsel değişimler gelmesi yanlıştır. Çünkü hava durumunda her zaman kısa zamanda gerçekleşen iklimsel değişimlerden bahsedilmektedir.

Gün gün şeklinde insanların haberdar olması sağlanan hava durumu; havanın bulutlu, güneşli, yağışlı, nemli olup olmadığını, bunun dışında sıcaklığın ya da rüzgarın ne durumda olduğundan bizleri haberdar etmektedir. Hava durumlarıyla ilgilenen kurum “meteoroloji”dir ve onların verdiği bilgiler doğrultusunda bir bölgedeki mevcut durumdaki hava durumu “hava raporu”, o günden sonraki geleceğe yönelik beklenen hava şartları ise “hava tahmini” olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte doğal olarak hava durumu her gün bir önceki günden farklı olma ya da gün gün aynı gidebilme gibi özelliklere sahiptir.

Advertisement

Yağışlı havaların, güneşli havaların, rüzgarlı havaların, soğuk havaların, sıcak havaların ya da sakin havaların tümünü kapsayan hava durumu; oturduğunuz mekandan dışarıya gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz durumun ta kendisidir. Bu noktada iklim yapısıyla hava durumu birbirinden ayrılmaktadır. Hava durumunu oturduğunuz yerden anlık olarak dışarıya bakmakla anlamanız mümkündür ancak iklim hakkında uzun yıllar edindiğiniz tecrübeler doğrultusunda gelecek günlerde sizi nelerin beklediği tahmin etme şansınızın olması iklimin içerisinde değerlendirilmektedir.


Leave A Reply