Haya İle İlgili Hadisler

0
Advertisement

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen Haya ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Haya hakkında hadisler

Peygamberimiz (S.A.S.) «haya, sadece hayır getirir» buyurmuştur.
İman yetmiş küsur —veya altmış küsur— bölümdür. En üstün derecelisi «lâ ilahe illellah» demek, en küçük derecelisi de gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bölümlerinden biridir.


Leave A Reply