Hekimoğlu Ali Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Hekimoğlu Ali Paşa Kimdir? Hekimoğlu Ali Paşa hayatı, biyografisi, dönemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

Hekimoğlu Ali Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1684 – Kütahya 1758).

III. Ahmet döneminde usta bir silahşör olduğu için saraya alındı, kapıcıbaşı oldu. Çalışkanlığıyla padişahın dikkatini çekti, bu hızlı ilerleme, Damat (Şehit) Ali Paşa’nın kıskançlığına neden olduğu için, Zile Voyvodalığı ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı. 1719’da Türkmen ağalığına getirildi, 1722’de de Adana, iki yıl sonra Halep valisi oldu. İran savaşlarına Halep askerleriyle katıldı. Tebriz’in alınmasında önemli başarılar gösterdi.

Hekimoğlu Ali Paşa Camii

Hekimoğlu Ali Paşa Camii

1726’da Anadolu beylerbeyi ve Doğu serdarı, 1728’de Sivas, sonra Diyarbakır valisi oldu. İkinci kez Doğu serdarıyken 13 Eylül 1731’de Şah Tahmasb’a karşı Kurıcan Zaferi’ni kazandı. Bu zaferden sonra, Tebriz, Urmiye ve Hemedan Osmanlıların eline geçti. 12 Mart 1732’de Topal Osman Paşa’nın yerine sadrazam oldu. Nadir Şah’ın Bağdat’a saldırılarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Yeniden açılan Doğu Seferi yüzünden 12 Temmuz 1735’te görevinden alınıp Midilli Adası’na sürüldü. Bir yıl sonra Bosna Valiliği’ne getirildi. Mısır’da Kölemenlerin çıkardıkları olayları önlemesi için Mısır’a gönderildi (1740). Bir yıl sonra, ikinci kez Anadolu Beylerbeyliği’ne atandı.

12 Nisan 1742’de ikinci kez sadrazam oldu. Bu kez 15 aylık bir görevden sonra yeniden Midilli’ye sürüldü (23 Eylül 1743). 1744’te ikinci kez Bosna, 1745’te ikinci kez Halep valisi oldu. Buradaki başarılı hizmetlerinin ardından üçüncü kez Bosna Valiliği’ne getirildi. 1754’te üçüncü kez Anadolu beylerbeyi, 15 Şubat 1755’te de üçüncü kez sadrazam oldu.

Üç ay sonra 18 Mayıs 1755’te Kız Kulesi’nde hapsedildikten sonra, Kıbrıs’a sürgün edildi. Oğlunun padişaha yazdığı bir yazı üzerine bağışlanarak, Mısır Valiliği’ne atandı. 1756′ da dördüncü kez Anadolu beylerbeyi iken hizmetçileri tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Advertisement

Leave A Reply