Helen Keller Kimdir? Kör Sağır Ancak Çok Başarılı Bir Kadın Helen Keller

0
Advertisement

Helen Keller kimdir? Helen Adams Keller hayatı, biyografisi, hizmetleri, çalışmaları ve eserleri hakkında bilgi. Hellen Keller’ın motive eden hayatı

Helen Keller

Helen Keller

Helen Keller Kimdir?

Helen Adams Keller; ( 1880 -1 Haziran 1968 )

Kör ve sağır olduğu halde ünlü bir yazar olan müstesna insanlardan biridir. Helen Keller, Amerikalı’dır. İki yaşına yaklaştığı sıralarda geçirdiği önemli bir hastalıktan sonra kör ve sağır oldu. Böylece konuşmayı öğrenemeden büyüyen bu genç kız, dış dünya ile bir ilgi kuramadan, 6 yaşına geldi.

Okuma Yazma Öğreniyor

Helen Keller, 6 yaşına bastığı zaman ailesi onu, öğrenimi hakkında akıl danışmak üzere, Doktor Alexander Graham Bell‘e götürdü. Telefonu icat etmiş olan Doktor Bell, aynı zamanda Boston’da, sağır ve dilsiz çocuklara okuma yazma öğretebilecek öğretmenler yetiştiren bir okul açmıştı. Graham Bell, Helen Keller’in babasına, Boston’daki Perkins Okulu’ndan bir özel öğretmen tutmasını tavsiye etti. Bir süre sonra, bu okul mezunlarından Anne Mansfield Sullivan, Helen Keller’e öğretmen oldu. Anne Sullivan’ın kendisi de bir zamanlar kör olduğu halde sonradan tedavi edilerek kısmen görmeye başlamıştı. Anne Sullivan, Helen Keller’e bir ayda okuyup yazmayı öğretti ve ölünceye kadar öğrencisinin yanından ayrılmadı.

Helen Keller

Anne Sullivan öğrencisine okuyup yazmayı, parmakları kullanarak okunan özel bir alfabe sayesinde öğretmişti. Helen Keller’in, alfabeyi öğrendikten sonra, okuyup yazmada ilerlemesi kolay olmuş ve Braille alfabesi sayesinde, özel bir daktilo makinesi kullanarak, yazılar yazmaya başlamıştı. On yaşına geldiği zaman sağır ve dilsiz işaretleriyle derdini anlatabiliyordu. Ancak o bununla yetinmedi, herkes gibi konuşabilmek için sağırlar okuluna devam etti. Onaltı yaşına bastığı zaman artık herkes gibi konuşabiliyordu. Okumaya büyük bir hevesi olan Helen Keller, 1900 yılında Radcliff Koleji’ ne yazıldı, 1904’te buradan bir şeref talebesi olarak diploma aldı. Öğrenciliği sırasında yanından ayrılmayan Anne Sullivan, Helen Keller’e derslerini hazırlamakla, okulda öğrendiklerini evde açıklamakla büyük yardımlarda bulunuyordu.

Advertisement
Helen Keller

Helen Keller

Körler İçin Yaptığı Çalışmalar

Helen Keller, Radcliff Koleji’ni bitirdikten sonra bütün hayatını ve gelirini kör çocukların Öğrenimi ve yetiştirilmesi için harcamaya karar verdi. Konferanslar vermeye, kitap yazmaya ve gazetelere makaleler göndermeye başladı. Eline geçen bütün parayı kör çocuklara yardım cemiyetlerine yatırıyordu.

1931 ‘de körlere yardım için kurulan bir cemiyete verilmek üzere bir milyon dolar yardım topladı. Daha sonra iki milyon dolarlık sermayesi olan Helen Keller Fonu’nu kurdu.

II. Dünya Savaşı sırasında Helen Keller, savaşta kör olan askerlere yardım edebilmek için elinden geldiği kadar çalıştı.

Çoğu kendi hayat hikâyesi olan en önemli eserleri şunlardır:

“The Story of My Life” (Hayatımın Hikâyesi) 1902; Optimism” ( İyimserlik) 1993; “The World I live In” (İçinde Yaşadığın/ Dünya) 1908; “The Song of the Stone Wall” (Taş Duvarın Şarkısı) 1910; “Out of the Dark” (Karanlığın İçinden) 1913, “My Religion” (Dinim) 1927; “Peace at Eventide” (Akşam Vaktinde Huzur) 1932; “Helen Keller’s Journal” (Helen Keller’in Hâtıra Defteri) 1938 ve “Let Us Have Faith” (İnancımız Olmalı) 1940.

Helen Keller hakkında ilginç gerçekler

  • Helen Keller çok meşhur oldu. Grover Cleveland’dan Lyndon Johnson’a ABD’nin her Başkanı ile bir araya geldi. Çok fazla başkan tanıdı!
  • Helen Keller, Deliverance adlı bir filmde rol aldı. Eleştirmenler filmi beğendi, ancak pek çok kişi onu izlemeye gitmedi.
  • Köpekleri çok severdi. Köpekler onun için büyük bir sevinç kaynağıydı.
  • Helen Keller, telefonun mucidi Alexander Graham Bell‘in ve yazar Mark Twain gibi ünlü insanlarla arkadaş oldu.
  • Annie Sullivan’ın hayatı hakkında Öğretmen adlı bir kitap yazdı.
  • Helen Keller hakkında iki film Akademi Ödülleri (Oscar) kazandı. Biri The Unconquered (1954) adlı bir belgeseldi, diğeri ise Anne Bancroft ve Patty Duke’un oynadığı The Miracle Worker (1962) adlı bir drama idi.


Leave A Reply