Her İnsan Değerlidir Konusu İle İlgili Kompozisyon, Yazı Örneği

0
Advertisement

Her insan değerlidir konusu ile ilgili olarak yazılmış örnekli güzel bir yazı / kompozisyon. Ben İnsanım konusu hakkında yazı / kompozisyon.

insan

Her İnsan Değerlidir

İNSANLIK DERSİ

Çanakkale Savaşlar’ında savaşıp, bir kolu ile bir ayağını kaybeden Fransız Generali Bridges, yurduna döndükten sonra anlattığı bir savaş hatırasında şöyle diyor:

“Fransızlar, Türkler gibi mert bir milletle savaştıkları için daima iftihar edebilirsiniz. Hiç unutmam. Savaş sahasında döğüş bitmişti. Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. Az evvel Türk ve Fransız askerleri süngü süngüye gelip ağır kayıplar vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutamayacağım. Yerde bir Fransız askeri yatıyor, bir Türk askeri de kendi gömleğini yırtmış onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtası ile şöyle bir konuşma yaptık:

“Niçin öldürmek istediğin askere yardım ediyorsun?” Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı verdi:

“Bu Fransız yaralanınca cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı. Birşeyler söyledi, anlamadım ama herhalde annesi olacaktı. Benim ise kimsem yok. İstedim ki, o kurtulsun, anasının yanına dönsün”. Bu asil ve alicenap duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada, emir subayım Türk askerinin yakasını açtı. O anda gördüğüm manzaranın yanaklarımdan sızan yaşlarımı dondurduğunu hissettim. Çünkü, Türk askerinin göğsünde bizim askerinkinden çok ağır bir süngü yarası vardı ve bu yaraya bir tutam ot tıkamıştı. Az sonra ikisi de öldüler…”

Advertisement

İnsan Değerlidir

Değer kavramı; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan ölçü, bir şeye verilen kıymettir. İnsanın değeri derken, insanın diğer canlılar arasındaki özel yeri anlaşılır. Herbert; “Her insan bir dünyadır.” diyerek insanın değerini vurgulamıştır.

İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, inancı, rengi, ırkı, konumu, ne olursa olsun sadece insan olduğu için değerlidir. Herkese bu değerin verilmesi gerekir.

Buna karşılık insan, canlılar içinde başkası düşüncesine sahip tek varlıktır. Başkalarını düşünme, onları dikkate alma, onlara saygı ve sevgi gösterme insanların ahlaki özünün gereğidir. Bu özünün gereği olarak kendine yapılmasını istemediği bir kötülüğü, başkasına yapmasının uygun olmayacağını anlar. İnsanın bu yönü, kendisi için de “insan hakları” daha önemli yapmaktadır.


Leave A Reply