Hermann Ebbinghaus Kimdir?

0
Advertisement

Hermann Ebbinghaus kimdir? Hermann Ebbinghaus hayatı, biyografisi, eserleri, teorisi ile ilgili bilgi.

Hermann Ebbinghaus; Alman psikologdur (Barmen 1850-Halle 1909).

Bonn Üniversitesinde öğrenim gördü. 1880’den ölümüne kadar Berlin, Breslau ve Halle üniversitelerinde psikoloji ve felsefe dersleri verdi. Bellek ve öğrenim konularının psikolojide önemli konular arasına girmesi, onun çalışmaları sonucu gerçekleşti. Öğrenmede yinelemenin önemini, öğrenmenin gerektirdiği yineleme sayısıyla yeniden öğrenmenin gerektirdiği yineleme sayısı arasındaki değişimi ortaya koydu. 1894’te Berlin Üniversitesi’nde profesör oldu. 1897’de çocukların zekâsını ölçmeye yarayan ve günümüzde her yerde uygulanan “eksiği tamamlama” testini gerçekleştirdi. Bu test; deneğin, içinden çeşitli sözcükler çıkarılmış bir metindeki eksikleri tamamlamasından oluşur.

Başlıca eserleri: Über das Gedachtnis (Bellek Üzerine) 1885, Grundzüge der Psychologie (Psikolojinin Ana Çizgileri) 1897-1902, Abris der Psychlogie (Psikolojinin Taslağı) 1908.

Ebbinghaus Yöntemi: Ebbinghaus, öğrenilenlerin yinelenmemesi ya da kullanılmaması durumunda, büyük bir bölümünün hemen unutulmadığını ortaya çıkardı (1885). Ayrıca iyice öğrenilen bir konunun, acele öğrenilenlere göre daha iyi akılda kaldığı, çabuk öğrenmenin çabuk unutmaya yol açtığını kanıtladı. Ebbinghaus’un bu konuda geliştirdiği yöntemde deneğe ezberlenmesi için bir dizi sözcük verilir. Denek sırayı bozmadan yineler, yanlış yaparsa düzeltilir. Bu, tüm dizi yanlışsız söylenene kadar sürer. Ebbinghaus deneysel inceleme yöntemlerinin sonuçlarını unutma eğrisiyle gösterir. X ekseninde öğrenmeden sonra geçen zaman, Y eksenindeyse öğrenilen konunun ne kadarının anımsandığı yüzde değeri olarak gösterilir. Bellek eğrisine göre öğrenilen konu başlarda çabuk unutulur, sonraları unutma yavaşlar.

Advertisement

Leave A Reply