Hipparkhos Kimdir?

0
Advertisement

Hipparkhos Kimdir? Hipparkhos hayatı, biyografisi, çalışmaları, buluşları hakkında bilgi.

hipparkosHipparkhos;Eski Yunanlı gökbilimci ve matematikçi (İznik İÖ 194/46 ? – İÖ 127/20)

Ptolemios’un Almagest adlı eserinin içerdiği kanıtlara bakarak, İÖ 162-126 arasında Hipparkhos’un Rodos’ta gökbilimsel gözlemler yaptığı söylenebilir. Belirtilen 14 eserinden ancak bir tanesi (Aratus ve Evdoksus Olayı Üzerine Bir Açıklama) tam olarak günümüze ulaşmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla, genç yaşta coğrafya ile ilgilenmesi sonucu astronomi araştırmalarına yöneldi. Amacının coğrafyaya gökbilimin matematiksel kesinliğini getirmek olduğu anlaşılmaktadır. Böylece yeryüzündeki yerleri saptamak için enlem ve boylam terimleri içinde gökbilimsel bilgilerden yararlandığı gibi, yerler arasındaki uzaklığı hesaplamak için de trigonemetri ve küresel geometri yöntemlerini kullandı. Bu bilgileri toplamak amacıyla Rodos’ta yaklaşık 35 yıl kaldığı sanılır. Güneş yılı, yıldız yılı, kamer ayı ve güneş günü arasındaki tam sayısal ilişkileri saptayarak kesin bir astronomi takvimi hazırlamaya bağlanması sonucu İÖ 135’te en büyük buluşunu gerçekleştirdi: gün-tün eşitliği zamanının gerilemesi. Böylece öncesi görüşlerin tersine, güneş yılının yıldız yılından çok az ayrım gösterdiği anlaşıldı. Bu hesapça, güneş ekinoks konumuna yıllık ikinci dönüşünde sabit yıldızlardan ilk dolaşımına oranla 45″ daha önce girmektedir. (bugünkü değer birimi 50.37′ 57″). Güneş ve ayın hareketleri üzerine bu yeni edinilmiş bilgileri gökyüzünün geometrik bir modeline uyarlamada bilgin,Aristarkos’un günözekli (helyosantrik) yeni hipotezi yerine geleneksel hareketsiz bir dünya varsayımını benimsedi. Güneş ve ay hareketinin temel değişkenlerini saptamak için de Apollonios’un merkezsel dolaşımlar ve dışmerkezsel dolaşımlar ve dışmerkezlilere ilişkin matematik kuramını genişletip buna kendi geliştirdiği trigonometri yöntemlerini uyguladı. Gözlemlerinin eksiksizliği ve gezegen hareketleri için hazırladığı merkezsel dolaşım modelinin etkinliği bu konudaki eserini Ptolemaios’un daha sonra ortaya koyduğu tam yermerkezli (jeosantrik) sistemin bilgi kaynağı yaptı.


Leave A Reply