Hız Nasıl Bulunur? Formülü

1

Fizikte hız hesaplaması nasıl yapılır? Hız nasıl bulunur? Hızın formülü, hesaplanması ile ilgili örnekler ve çözümler

Hız Nasıl Bulunur? Formülü

Hız, cismin belli zaman içinde ne kadar yer değiştirdiğinin ölçüsüdür. Böylece, hız, bir cismin konumundaki değişimin zamana bölünmesi ile bulunur. Hızın büyüklüğü ve bir yönü vardır. Hızın birimi metre / saniye (m / s) ‘dir.
\displaystyle hiz=\frac{\left( \left( son\_konum \right)-\left( ilk\_konum \right) \right)}{zaman}=\frac{yer\_\deg istirme}{zaman}
\displaystyle v=\frac{{{x}_{f}}-{{x}_{i}}}{t}=\frac{\Delta x}{t}
v = hız (m / s)
xf = son konum (m)
xi = başlangıç konumu (m)
t = değişimin meydana geldiği süre (ler)
Δx = “değişim” pozisyonu için kısa biçim (m)

Örnekler:

1) Bir yelkenli tekne 1000 m’lik bir yarışa girer ve halihazırda tam hızda iken başlangıç çizgisini geçmektedir. Bitiş çizgisine tam 1 dakika 20 saniye içinde ulaşır (t= 80.0s). Yelkenli teknenin hızı nedir?

Cevap:

Başlangıç konumu, xi = 0.00 m değerini verebilecek başlangıç çizgisidir. Bitiş çizgisi başlangıçtan itibaren 1000 m, bu yüzden xf = 1000 m. Yelkenli teknenin bu mesafeye ulaşması için geçen süre t = 80.0 s’dir. Hız denklemi kullanılarak bulunabilir:
\displaystyle v=\frac{{{x}_{f}}-{{x}_{i}}}{t}=\frac{1000m-0m}{80s}=12,5m/s

2) Bir binanın her katının yüksekliği 3.00 m dir. Asansör 1.50 m / s’lik sabit bir hızda hareket etmektedir. Birinci kat 0.00 m konumunda iken, ikinci kat 3.00 m konumundadır. Bu asansörün altıncı (6.) kattan on sekizinci (18inci) kata çıkması için gereken süre ne kadardır?

Yanıt:

Asansörün başlangıç ve son konumları, kat numaraları ve katlar arasındaki uzaklık kullanılarak bulunabilir. Başlangıç katı 6’dır, bu nedenle başlangıç konumu şöyledir:
xi = (6) (3.00 m)
xi = 18.0 m
ve son kat 18’dir, bu nedenle nihai konum:
xf = (18) (3.00 m)
xf = 54.0 m

Hız (sabit olduğu varsayıldığımızda) v = 1.50 m / sn’dir. Zamanı bulmak için denklemi düzenleyelim:
\displaystyle v=\frac{{{x}_{f}}-{{x}_{i}}}{t}\to t=\frac{{{x}_{f}}-{{x}_{i}}}{v}
\displaystyle t=\frac{{{x}_{f}}-{{x}_{i}}}{v}=\frac{54m-18m}{1.5m/s}=24s


1 Yorum

Leave A Reply