HLA Nedir?

0

HLA (Histolojik Uygunluk Antijeni) nedir? İnsan Akyuvar Antijeninin özellikleri, hakkında bilgi.

Advertisement

HLA

HLA; histolojik uygunluk antijeni olarak da bilinir, insanlarda “büyük histolojik uygunluk kompleksi”ni (MHC) oluşturan birkaç antijenden (antikor üretimini uyaran maddeler) biridir. Bu antijenlerin bağışıklık sisteminin uyarılması ve düzenlenmesinde önemli bir işlevi vardır. Yabancı doku ve organların reddedilmesinde önemli rol oynadıklarından, organ nakli ameliyatlarının başarı oranını belirleyen başlıca etkenlerdir. HLA-kompleksi kalıtsal olarak belirlendiğinden, kardeşlerin HLA haritasının aynı olması olasılığı dörtte birdir ve en büyük benzerlikler de kardeşler arasında görülür.

İlk olarak akyuvarlar üzerinde gösterilmiş olan HLA kompleksi, vücudun çekirdek içeren tüm hücrelerinde görülebilen protein moleküllerinin çeşitli düzenlenmelerinden oluşur ve 6. kromozomun bir bölgesine yerleşir. HLA’ların bulunması, insanlarda tıpkı kan grubu gibi doku gruplarının da bulunduğunu göstermiştir. Ama HLA doku sınıflandırması kan gruplarından çok daha karmaşıktır ve çeşitli bileşimler biçiminde düzenlenmiş 80’den fazla belirteç madde içerir. HLA komplekslerinin bireysel antijenleri de genetik belirteçler olarak önemli bir rol oynar. Araştırmalar, ankilozan spondilit, I. tip (jüvenil ya da gençlere özgü) şeker hastalığı, miyasteni ve romatoit artrit gibi hastalıkları olan kişilerde özgül HLA belirteçleri bulunduğunu göstermiştir. HLA tipleri sınıflandırması antropoloji çalışmalarında ve babalık davalarında da kullanılmaktadır.


Leave A Reply