I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa) Hayatı

0
Advertisement

I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa) kimdir? I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa) hayatı, biyografisi, Mısır hükümdarlık dönemi hakkında bilgi.

1-FUATI. Fuad (Ahmed Fuad Paşa);( 1868-1936)

İlk Mısır kralıdır. Hıdiv İsmail Paşa‘nın 7 oğlunun altıncısı olarak Kahire’de doğdu. Lise öğrenimini Cenevre’de, askerî öğrenimini de Torino’da yaptı. Süvari binbaşısı rütbesiyle II. Abdülhamit‘in yaverlerinden iken, bazı hareketlerinden dolayı padişah hizmetinden alındı; Osmanlı’nın Viyana askeri ataşesi kurmay albay Faik Ali Bey’e yardımcı olarak Viyana’ya atandı. II. Abdülhamit, Fuat’ın bütün kardeşlerine paşalık vermiş, önemli görevlerde kullanmış olduğu halde, onun rütbesini yükseltmedi; Fuat, ancak 40 küsur yaşında, Sultan Reşat devrinde paşa oldu.

Osmanlı Devleti, İngiltere’ye karşı Birinci Dünya Savaşı’na girince, İngiltere, Mısır’ın Osmanlı Devleti’den ayrıldığını ilân etti, İstanbul’da bulunan Mısır hıdivi II. Abbas Hilmi Paşa’nın yerine amcası Hüseyin Kâmil Paşa’yı “sultan” (imparator) gibi pek gülünç bir unvanla, Osmanlı hükümdarının otoritesini kırmak maksadıyla, Mısır hükümdarı yaptı; fakat Mısır, tamamen İngiliz hâkimiyetine düşmüş oldu. Türk mareşali olan Hüseyin Kâmil Paşa 3 yıl sonra ölünce, oğlu Hüseyin Kemalettin Paşa’nın, Osmanlı’ya bağlı kalarak, babasının yerine geçmeyi reddetmesi üzerine İngilizler, Kâmil Paşa’nın 15 yaş küçük kardeşi olan, o zamana kadar ancak sefahatiyle tanınmış bulunan Fuat. Paşa’yı “sultan” yaptılar.

Mısır 15 mart 1922’de, İngiltere baskı ve idresinden kurtulup bağımsızlığını ilân etti, Fuat Paşa da “melik” (kral) oldu. 14 yıl bu mevkide bulunduktan sonra, 68 yaşında Kahire’de öldü. Kral Fuat, önce Prenses Şivekâr, sonra da Kraliçe Nazlı ile evlenmiştir. 5 kızı ve 1 oğlu vardı. Ölümünden sonra yerine oğlu Faruk geçti.

Advertisement

Leave A Reply