Hoca Saadettin Efendi Kimdir?

0
Advertisement

Hoca Saadettin Efendi kimdir? Hoca Saadettin Efendi hayatı, biyografisi, eserleri ve tarihe katkıları hakkında bilgi.

hoca-saadettin-efendiHoca Saadettin Efendi; (1536- 1599)

Ünlü bir Türk Devlet adamı, bilgin ve tarihçisidir. En büyük şeyhülislâmlardan biri olarak tanınır. Din alanında olduğu kadar, tarih, edebiyat konularında da değerli eserleri vardır. İstanbul’da doğmuştur. Babası, Cemalettin-i Isfahani’nin torunlarından, Yavuz Sultan Selim’in en güvenip sevdiği nedimlerinden Hasan Çan’dır.

Sadettin Efendi, zamanının Karamani Mehmet Efendi, Ebüssuud Efendi gibi en tanınmış din bilginlerinden ders gördü. Babasının hatırı için olduğu kadar, bilgisinin derinliği sayesinde de çabucak yükseldi. Müderrisliklerde bulundu. 1569’da II. Selim’in oğlu Şehzade Murat’a öğretmen oldu. Bu görevinden sonra artık «Hoca» unvanı ile anıldı. Murat tahta çıktıktan sonra Hoca Sadettin Efendi, büyük bir nüfuz ve itibar kazandı. Bu nüfuru, daha sonraki padişah III. Mehmet zamanında ela devam etti. Bu padişahın, tarihlerimizde «Eğri Seferi» diye anılan Haçova Meydan Savaşı’na katıldı. Savaşta orduda bozgun baş gösterince III. Mehmet’in yenilgiyi kabul edip çekilmek istemesi üzerine, Sadettin Efendi, onun önüne dikilip atının dizginlerine yapışarak: «Padişahım, nereye gidersiz?» diye onu durdurdu; böylece, Eğri Zaferi’nin kazanılmasında en önemli rolü oynadı. 1597’de, en büyük dini makam olan Şeyhülislâmlığa yükseldikten 2 yıl sonra öldü. Mezarı Eyüp’tedir.

Hoca Sadettin Efendi Türkçe’den başka, Arapça, Farsça şiirler de yazmış, bu dillerden önemli eserler çevirmiştir. En büyük eseri «Tacu-t-Tevârih» (tarihlerin tacı )dır Türkler’in Anadolu’da yerleşip Osmanlı devletini kurmalarından Kanuni zamanına kadar geçen olayları anlatan bu tarih çok sanatlı bir dille yazılmıştır.

Advertisement

Leave A Reply