Hollanda Antilleri Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi

0
Advertisement

Hollanda Antilleri nerededir? Hollanda Antillerinin başkenti, iklimi, coğrafi konumu, bitki örtüsü, toplum yapısı hakkında bilgi.

hollanda antilleri bayrağı

Kaynak : pixabay.com

Hollanda Antilleri;

Karaibler’de, Hollanda Krallığı’na bağlı özerk bölgedir. Yüzölçümü 800 km2,başkenti Willemstad’tir. Karaib Denizi’ndeki beş adayla bir adanın bir bölümünden oluşan Hollanda Antilleri, Küçük Antiller’in iki ucunda, birbirlerinden 926 km uzaklıktaki iki gruba ayrılır. Rüzgâraltı Adaları adıyla anılan Venezuela kıyıları yakınındaki güney grubu, Bonaire ve Curaçao adalarından oluşurken, Rüzgârüstü Adaları adı verilen kuzey grubu, Saba ve St. Eustatius adalarıyla St. Maarten Adası’nın güney bölümünü içerir. Güney grubunda yer alan Aruba Adası ise 1 Ocak 1986’da Hollanda Antilleri’nden ayrılarak Hollanda Krallığı bünyesinde özerk konum kazandı.

Yüzey Şekilleri:

Volkanik kayalardan oluşan ve mercan kayalıklarıyla çevrelenen güney adaları genellikle alçaktır. Bununla birlikte, yükselti Çuraçao’da 375 m’ye, Bonaire’de 240 m’ye, volkanik kayalardan oluşan kuzey adalarında yükselti 386 m.’ye, St. Eustatius’ta 600 m’ye ve Saba’da 860 m’ye ulaşır. İklim. Adalarda yıl boyunca önemli bir sıcaklık değişimi görülmez; sıcaklık farkı mevsimlerden çok gece-gündüz arasında ortaya çıkar. Güney adaları kasırga kuşağının batısında uzanır. Doğudan esen alizelerin havayı serinlettiği adalarda yıllık ortalama sıcaklık 27°C’dir. Yağışın az ve değişken olduğu bu adalar grubunda, yıllık ortalama yağış tutarı 560 mm’yi geçmez. Rüzgârüstü Adaları, benzer bir iklimin egemenliğinde bulunmakla birlikte, kasırgaların etkisi altında kalır. Kuzey Adaları’nda yağış tutarı (910 mm) daha yüksektir.

hollanda antilleri

Kaynak : pixabay.com

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar:

Aşırı otlatma nedeniyle, adalarda bitki örtüsü zayıftır. Kaktüs ve öteki kuraklığa dayanıklı bitkiler güney adalarında boldur. Kuzey adalarında şeker ve pamuk işletmeleri yaygındır.

Din: Halkın % 80’i Katolik, % 8’i Protestan’dır; ayrıca az sayıda Yahudi, Müslüman ve Hindu vardır. Adalar, başkent Willemstadt’ta bulunan bir piskoposluk bölgesidir. Eski Beyaz sömürgecilerin ada soyundan inenlerin birçoğu, Hollanda Reformist Kilisesi’nin Antiller’deki kilisesine bağlıdır. İspanyol Musevileri’nin soyundan inme Yahudi topluluğunun Çuraçao’daki Sinagogu, batı yarımküredeki en eski sinagogdur (1732’den kalma). Hollanda Antilleri’ne 1920’lerde yerleşen Çuraçao Adası’nda bir cami vardır.

Dil: Resmi dil Hollandaca olmasına karşın, Rüzgârüstü Adaları’nda daha çok İngilizce konuşulur. Çuraçao’da geliştirilen Papiamento (Afrika dil öğeleriyle karışık İspanyolca, Hollanda dili ve Portekizce karışımı), Rüzgâraltı Adaları’nın başlıca dilidir. Papiemento diliyle gazete ve kitaplar yayınlanır. 1945’ten bu yana, bu dilin geliştirilmesine yönelik güçlü bir kültürel akım etkinlik gösterir.

Advertisement
hollanda antilleri

Kaynak : pixabay.com

Ekonomi:

Hollanda Antilleri, Antiller topluluğu içerisinde, refah düzeyi yüksek bir ülkedir. Temel gelir kaynakları turizm ve Venezuella’ dan gelen petrolün arıtılması ve son yıllarda gelişen bazı yapım endüstrisi dallarıdır. Yoksul toprak ve bitki örtüsü, geniş çaplı tarıma olanak vermez. En önemli bitkisel üretimi mısırdır. Bunu, baklagiller ve birtakım meyve-sebze türleri izler. Bitkisel üretim iç tüketime yöneliktir. Üretimi çeşitlendirmek için son yıllarda tavukçuluk ve balıkçılık gibi alanlar özendirilmektedir. Hollanda Antiller geleneksel gemi yapımında oldukça ileri bir konumdadır. 1970’lerde birtakım uluslararası şirketlere önemli istihdam olanağı sağlamıştır. Gerçekte en büyük endüstri sektörü petrol arıtımı da yeniden dışsatıma yöneliktir. Gerek endüstrinin işlediği hammaddeler, gerekse besin gereksiniminin büyük bölümü dışalımla karşılanır. Adaların en önemli doğal kaynağı tuz ve fosfattır. Dışsatımın, % 80’ini işlenmiş petrol oluşturur. Ham petrol, besin, dokuma ürünleri, makine, yedek parça, ulaşım araçları ve her çeşit işlenmiş ürünler, başlıca dışalım mallarıdır. En büyük ticaret ortakları Venezuela, ABD, Hollanda, Büyük Britanya ve Antil ülkeleridir.


Leave A Reply