Hoparlör Çalışma Prensibi Nedir? Ne İşe Yarar? Hoparlör Nasıl Çalışır?

1

Hoparlör nedir? Hoparlör ne işe yarar, nasıl çalışır? Hoparlörün genel çalışma prensibi ve hoparlörün parçaları hakkında temel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Hoparlör ve Yapısı

Bir insanın çıkardığı ses, boğazındaki ses tellerinin meydana getirdiği hava titreşimleridir. Bunlar hava vasıtasıyla nakledilir, kulak tarafından alınır ve beyin tarafından sese çevrilir. Bundan önce çıkmış olan bir yazıda anlatılan mikrofon, ses dalgalarının elektriksel bir örneğini meydana getiren bir alettir. Bunun değeri, ses dalgaları uzaklarda sönüp kaybolduğu halde bunların elektriksel örneğinin az veya çok büyük uzaklıklara gönderilebilmesinden ileri gelmektedir.

Fakat yalnız başına mikrofon büyük bir değer taşımaz; elektriksel işaretler gönderilmesi istenen yere erişince yeniden ses haline getirilebilmelidir Bunu yapan da hoparlördür. En çok rastlanan devingen bobinli hoparlör, aslında devingen bobinli mikrofonun tersidir. Mikrofonda diyaframa çarpan ses dalgaları bunun titreşmesine sebep olur ve diyaframa bağlı olan bobinde zaman ve şiddetçe konuşan kimsenin sesinin titreşimlerine uygun olarak değişen bir elektrik akımı meydana getirir. Hoparlörde ise bobinden geçen değişken elektrik akımı kendisine bağlı bir diyaframın zaman ve şiddetçe bu akıma uygun olarak titreşmesine sebep olur. Diyaframın titreşimleri havanın aracılığı ile kulaklarımıza iletilir ve beyin tarafından konuşan kimsenin sesinin tam bir röprodüksiyonu olarak yorumlanır.

Hoparlör Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Çalışır? (Kısaca Bilgi)

Kaynak: pixabay.com

Hoparlörde, amplifikatörden (işaretlerin şiddetlendirilmesi için kullanılan düzen) gelen teller sabit bir mıknatısın kutupları arasına asılmış küçük bir bobine bağlanır. Bu bobinden elektrik akımı geçtiği zaman bobin bir magnetik alan meydana getirir. Öyleyse mikrofondan gelen elektrik darbeleri bobinden geçtiği zaman bunu bir mıknatıs haline getirir ve bobin sabit mıknatısa doğru çekilir. Çekme miktarı (sabit mıknatısın manyetik alanı değişmediğine göre) bobinin manyetik alanının şiddetine, yahut bobinden geçen elektrik akımına bağlıdır. Fakat hoparlörün bobinine gelen akım, mikrofonun diyaframına çarpan ses dalgalarının genliği (konuşan kimsenin sesinin şiddeti) ile kontrol edilmektedir. O halde bobinin hareketinin genliği konuşan kimsenin sesinin şiddetine bağlıdır ve aynı şekilde bobinin titreşimlerinin temposunu da mikrofonun diyaframına çarpan titreşimlerin frekansı (konuşan kimsenin sesinin perdesi) belirtir. Bunun yanı sıra hoparlördeki bobin, zaman ve şiddetçe, mikrofonun karşısında konuşan kimsenin sesinin titreşimlerine uygun olarak titreşir.

Bundan sonra geriye kalan, hoparlör bobininin titreşimlerini hava vasıtasıyla dinleyenin kulağına iletmektir. Bu işi gören bobine bağlı ve onunla birlikte titreşen ince kağıttan, sertleştirilmiş kumaştan, yahut madenden yapılmış bir konidir. Bu koninin titreşimleri etrafındaki havayı itip çeker ve böylece, beyin tarafından konuşan kimsenin sesinin tam bir örneği olarak yorumlanan ses dalgaları meydana getirir.


1 Yorum

Leave A Reply