Hucbald Kimdir?

0
Advertisement

Hucbald kimdir ve ne yapmıştır? Hucbald hayatı, biyografisi, çalışmaları ve müzik kariyeri hakkında bilgi.

Hucbald

Hucbald; (d. y. 840, Tournai ? – ö. 930, Saint-Amand, Tournai yakınlan, Fransa), müzik kuramcısı, bilgin ve hümanisttir. Bilgin Saint-Amand’lı Milo’nun yeğeni ve öğrencisidir. Nevers, Saint-Amand, Saint-Omer ve Reims’deki çeşitli kayıtlarda adı geçmektedir.

Bir başkeşiş olan Hucbald’ın, yaşamını öğretmenlik etmeye adadığı sanılmaktadır. Ayrıca şiirler, ölçülü ve uyaklı dualar ile ilahiler yazmıştır. De harmonica institutione adlı incelemesinde gamutu ve sekiz modu tanımlamıştır.

Uzun süre onun yazdığına inanılan bazı kuramsal yapıtların bugün, Pseudo-Hucbald (Düzmece Hucbald) olarak bilinen, kimliği bilinmeyen bir yazarın elinden çıktığı düşünülmektedir. Bir araştırmacı bu yazarın Saint-Amand’da kilise dışı bir başkeşiş olan Laonlu Kont Otger olduğunu ileri sürmüştür. Kuramsal yapıtları büyük önem taşıyan Hucbald, Musica enchiriadis (Müzik Elkita-bı) ve Scholia enchiriadis’te (Yorum Elkitabı), iki ya da daha çok sesli müziğin (yani bir dinsel ezginin paralel dörtlü ya da paralel beşli aralıklarla söylendiği paralel organumun) en erken yazılı tanımına yer vermiş, De alia Musica (Öbür Müzik Üzerine) adlı yapıtında da daseia adı verilen müzik yazım sistemini ele almıştır.

Daseia genel kabul görmemişse de müzik yazımında kesin ses perdesini gösterme yolundaki ilk girişimlerden biri olmuştur. Bu sistemde 18 özgül ses perdesini gösteren simgeler kullanılır, seslendirilecek sözler bir dizi yatay çizgi arasına yerleştirilir, böylece melodinin ana çizgileri gösterilir.

Advertisement

Leave A Reply