Hücre Nedir? Anlamı İlgili Terimler Anlamları ve Hücre Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hücre ne anlama gelir? Hücre ile ilgili terimlerin ve bileşik kelimelerin anlamları ve hücre hakkında bilgi.

hücre iskeleti

Hücre

 1. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze
 2. Küçük oda
 3. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda
  “Hücrenin kapısında delikten bana bakan ere bir pusula uzatıp kumandana götürmesini istiyorum.” – N. F. Kısakürek
 4. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk
 • “hücre bilimi ”
  Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
 • “hücreler arası ”
  Dokularda hücrelerin arasında yer alan, gözeler arası
 • “yutar hücre ”
  Organik veya inorganik cisimcikleri içine alıp sindirebilen kan hücresi, fagosit
 • “yumurta hücresi ”
  Bitkilerde erkek gamet tarafından döllenerek yumurtayı oluşturan dişi gamet, oosfer
 • “çanaksı hücreler ”
  Salgılanacağı zaman şişen ve belirli bir büyüklüğe geldiklerinde içlerindeki sıvı salgısını boşaltan bez hücreleri
 • “kök hücre”
  İnsan vücudunu oluşturan, sınırsız bölünme, her türlü vücut hücresine dönüşme ve yeni görevler üstlenme imkânına sahip ana hücre
 • “hücre duvarı ”
  Sadece bitki hücrelerinde hücre zarının dışında bulunan ve hücreyi dış etkenlerden koruyan cansız yapı, hücre çeperi
 • “hücre evi ”
  Yasa dışı örgüt üyelerinin toplandığı ev
  “Bu gecekondu muhtemelen bir hücre eviydi.” – O. Aysu
 • “yardımcı hücre ”
  Kırmızı su yosunlarında döllenmede oluşan bir çekirdeği alarak gelişmeyi sağlayan hücre
 • “sperma ana hücresi ”
  Erkek eşeylik organında atmıkları oluşturan ana hücre
 • “mitral hücreler ”
  Beyinde koku lopu içinde bulunan sinir hücreleri
 • “yağ hücresi ”
  Özünde yağ bulunan hücre
 • “yarı hücre ”
  Elektrot ile onun temas ettiği elektolitten oluşan sistem
 • “hücre yutarlığı ”
  Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz

İLGİLİ RESİMLER

HÜCRE

Hücreler, yaşam fonksiyonlarının tümünü yerine getirebilecek kapasitede, küçük birimlerdir. Bazı canlılar tek hücreli iken, diğerleri (insan gibi) milyarlarca hücreden oluşmuştur.

Her canlı, hücre adı verilen küçük odacıklardan oluşmuştur. Hücre bütün organizmaların temel yapı bloklarıdır. Her hücrenin kendi görevi vardır ancak; bitki ya da hayvanın canlı kalabilmesi için, diğerleriyle uyumlu çalışırlar. Bazı canlılar, örneğin bakteri, yaşamını devam ettirebilecek her şeyi sağlayabilen, tek bir hücreye sahiptirler.

HÜCRE ZARI

Bir hücre ince bir zar (membran) ile çevrilidir. Bu zar hücrenin şeklini oluşturur ve kimyasalların ve artıkların içeri girmelerini ya da dışarı çıkmalarına izin verir. Zarın içinde bulunan küçük parçacıklar, sitoplazma adı verilen ve jele benzer bir sıvının içinde yüzerler.

HÜCRE İÇİ

Hücrede bulunan her küçük yapı ya da organelin bir görevi vardır. Örneğin; bünyesinde genleri barındıran çekirdeğin görevi, hücrenin şeklini ve fonksiyonunu belirlemektir. Mitokondri adı verilen sosis benzeri yapıların görevi, alınan besinleri enerjiye çevirmektir. Diğer organeller; enerji depolar, protein üretir, hücreyi artıklardan temizler ya da hücreyi bakterilere karşı savunur.

Advertisement
 • * Bakterinin tek bir hücresi vardır ve çok hızlı çoğalır.
 • * Çoğu bitkide olduğu gibi; soğanın da kutu biçimli hücreleri vardır.
 • * Sperm hücreleri üremek için kullanılır.
 • * Sinir hücreleri mesajları beyine götürür ve beyinden mesajları alır.
 • * Kas hücreleri uzun ve ince olup yığın halinde bulunurlar.
BİTKİ HÜCRELERİ

Hayvan hücrelerinin aksine; bitki hücrelerinde kalın bir hücre duvarı ve kloroplast adı verilen yapılar vardır. Bu yapılar, klorofil adı verilen, yeşil boya maddesi ile doludur. Bunlar, güneş enerjisini hapseder ve bu enerjiyi, fotosentez adı verilen işlemle, besin elde etmek için kullanırlar.

İKİYE BÖLÜNMEK

Hücreler ikiye bölünerek çoğalırlar. Bir mikroskop yardımıyla, bazı bakterilerin her 15 dakikada bir bölündüğünü, görebilirsiniz. Bakterilere kıyasla; çoğu hayvan ve bitki hücresi; büyümek, hasarları onarmak ve üremek için, daha yavaş çoğalırlar.

HAYVAN HÜCRELERİ

Kemiğinden kanına kadar, bir hayvanın her parçası hücrelerden oluşmuştur. Hücrelerin çoğu küreseldir ancak şeklen aynı değillerdir. Çünkü; bitki hücrelerinde olduğu gibi, kalın bir dış zarları yoktur. Bütün hücrelerin içinde yer alan ve organeller olarak bilinen, temel yapılar aynıdır.

▲ Bitki hücrelerinin selülozdan oluşan çeperleri kalındır ve selüloz içerdiğinden sert ve dayanıklıdır. Bitki hücresinin %90’a yakın bölümü koful (şekerli su ile dolu torba) tarafından kullanılır.


Leave A Reply