Hukuk İle İlgili Cümleler, Hukuk Gerçek ve Mecaz Anlamları, Örnek Cümleler

0
Advertisement

Hukuk nedir, sözlük anlamı. Hukuğun gerçek ve mecaz anlamları. Hukuk ile ilgili cümleler. Hukuk kelimesi içeren “Hukuk” kelimesi kullanılan örnek cümleler.

hukuk

Hukuk Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. * Filmde Hukuk fakültesine girmeye çalışan gayriciddi bir kızın hayatı anlatılıyor.
 2. * Hukuk kuralları sayesinde toplumda bir düzensizlik olmadan rahatça yaşayabiliyoruz.
 3. * Yaptığınız aktin hukuki geçerliliği olmadığı için maalesef hakkını arayamazsın.
 4. * 16. ve 17. yüzyıllarda ticaret ve sanayinin gelişmesiyle birlikte İngiliz mahkemeleri ortaçağ hukukunun çözüm getirmede yetersiz kaldığı birçok davayla karşı karşıya gelmeye başladı.
 5. * Hukuksal işlem taraflar için karşılıklı çıkarlar ve yükümler yaratırsa ivazlı, çıkar karşılığında bir yüküm doğurmazsa ivazsız nitelikte olur.
 6. * Hukuk tarihi bir bilim dalı olarak 19. yüzyılda Almanya’da ortaya çıkmıştır.
 7. * Eğer beni rahatsız etmeye devam edersen hukuki yollara başvurmak zorunda kalacağım.
 8. * Adaletli çözümleri bulup hukuk kuralı haline getirmek temelde yasa koyucunun işidir.
 9. * Bir ülkede geçerli olan hukuk kuralları o ülke halkının toplumsal yapısıyla yakından ilgilidir.
 10. * Eğer ilerde savcı olmak istiyorsan önce hukuk fakültesini bitirmelisin.
 11. * İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1964’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi, ardından aynı fakültenin Kamu Hukuku Kürsüsü’nde asistanlığa başladı.

Hukuk Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Hukuk”
  1. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
  “Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez.” – P. Safa
  2. Bu yasaları konu alan bilim
  “Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı.” – Y. K. Karaosmanoğlu
  3. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü
  “Hukuk davası. Hukuk mahkemesi.”
  4. Haklar
  “Hukukumdan vazgeçmem.”
  5. Ahbaplık, dostluk
  “Hukukumuz doktor hasta ilişkisinden daha önemlisi kişiseldir, eski dostuz.” – A. Boysan
 • “asliye hukuk mahkemesi ”
  İlçelerde kurulan ve sulh mahkemesinin yasada belirtilen görevi dışındaki bütün davalara bakan, hukuk yargılamasının asıl mahkemesi
 • “sulh hukuk mahkemesi ”
  Kira sözleşmesi, paylaştırma ve şüyuun giderilmesi, zilyetliğin korunması, mirasçılık belgesi ile ilgili değeri 5.000 TL’nin altında olan davalarla ilgilenen mahkeme
 • “pozitif hukuk ”
  Belli imkân ve zamanda konulmuş kurallar birliği
 • “tabii hukuk ”
  İnsanın doğuştan sahip olduğuna inanılan haklarını ele alan hukuk
 • “yazılı hukuk”
  Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk
 • “aile hukuku ”
  Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı
 • “amme hukuku ”
  Kamu hukuku
 • “ceza hukuku ”
  Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı
 • “deniz hukuku ”
  Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelenek vb. niteliğindeki kuralların bütünü
 • “hava hukuku ”
  Havada ulaşımı düzenlemek için konulmuş hukuk kurallarının bütünü
 • “idare hukuku ”
  Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen, düzenleyen hukuk dalı
 • “İslam hukuku ”
  Din temeline dayanan hukuk, şeriat
 • “kamu hukuku ”
  Devlet ile kişi arasında karşılıklı olarak hak ve ödevleri düzenleyen hukuk kolu, amme hukuku
 • “kilise hukuku ”
  Kilisenin kuruluşunu ve iç düzenini sağlayan kurallar
 • “teamül hukuku ”
  1. isim Örf ve âdete dayanan hukuk
  2. Örf ve âdet durumuna gelmiş, yazılı olarak tespit edilmemiş hukuk
 • “toprak hukuku ”
  Toprak üzerindeki mülkiyet rejimini, toprağın işletilmesiyle ilgili hususları düzenleyen hukuk
 • “usul hukuku ”
  Yargıya intikal eden bir dava konusunun görülmesine ilişkin hukuk koşullarının tümü
 • “uzay hukuku ”
  Ulusların uzayla ilgili sorunlarının ele alan uluslararası gelenek hukuku


Leave A Reply