Hüküm Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Hüküm ne anlama gelir? Hüküm kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yargı
“Hükmü doğru ve pek de yerinde olamazdı.” – F. R. Atay
2. Egemenlik, hâkimiyet
3. Değer, aynı veya benzer nitelik
“Kocabaş Kazasker, gerçekten Sultan Mahmut’un göz bebeği hükmündeymiş.” – R. N. Güntekin
4. Önem, geçerlilik
“Bu işin ne hükmü var?”
5. Karar
mahkemece cezalandırılmak
1. işbaşında olmak
“Germiyan’da Süleyman Şahımız adaletle hüküm sürer.” – F. F. Tülbentçi
2. yaygın olmak
“Hüküm süren kanaat.”
3. etki, hız vb. sürmek, devam etmek
“O yükseklerde fırtına, kar, tipi hüküm sürmekteydi.” – N. Nâzım
1. iyice düşündükten sonra bir karara varmak
“İnsanlar ellerinden çok gözleriyle hüküm verirler.” – C. Meriç
2. bir suçluyu mahkûm etme
mahkûm olmak
“Üsküp’ün ceza mahkemesinde on beş sene hüküm yedi.” – Y. K. Beyatlı
iyice düşündükten sonra karar vermek
1. gücü yetmek, sözü geçmek
“Ne doğan güne hükmüm geçer / Ne hâlden anlayan bulunur” – C. S. Tarancı
2. geçerli, etkili durumunu yitirmek
“Soğukların hükmü geçti.”
önemi, geçerliliği, etkisi bulunmamak
para ile dilediğini yapabilme gücünü kazanmak
“Ulan! Parama geçer hükmüm diye bağırdı. Getir diyorum iki okka ekmek.” – Ö. Seyfettin
1. değerinde olmak
“Kaynata, baba hükmündedir.”
2. yerinde olmak, yerine geçmek
gerekeni yerine getirmek
“Yaş yine de tabii hükmünü icra ediyor, adaleleri gevşiyor ve eski canlılığını kaybediyordu.” – O. Aysu
1. -e Egemenliği altında bulundurmak
2. Düşünme veya yargılama sonunda bir kanıya varmak
“Gözlerimi açtığım zaman odamı loş görünce akşam olduğuna hükmettim.” – R. H. Karay
3. Aklına esmek
4. Bir kimseye veya topluluğa sözünü geçirmek
“Biri bu konuda damarına basınca endazeyi şaşırıyor, kendine hükmedemiyordu.” – N. Araz
Hüküm verilmek
Yürürlükte ve uygulanması zorunlu olan hüküm
“Şiddet hareketine başvurulurken kanunların amir hükümleri de zedelenmemeliydi.” – K. Korcan
Kendi yokken arkasından verilen hüküm
Ön yargı
“Mühim diyoruz ama bu kendi kendimize verdiğimiz bir peşin hükümden başka bir şey değildir.” – S. F. Abasıyanık
Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ve kanun değerinde olan karar


Leave A Reply