Hurdy Gurdy Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hurdy Gurdy nedir, nasıl bir müzik aletidir? Hurdy Gurdy özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi.

Hurdy GurdyHurdy Gurdy; armut biçimli telli çalgıdır. Çalgının ucundaki bir kolla döndürülen tahtadan bir çarkın tellere sürtünmesiyle ses elde edilir. Bu çark çalgının içine dikine bir konumda yerleştirilmiştir ve göğüs tahtasındaki yarıktan küçük bir bölümü dışarı çıkarak tellere alttan değer. Hurdy-gurdy de bir ya da iki melodi teli vardır; notalar sol elin parmaklarıyla basılan kısa ağaç tuşların bu telleri kısmasıyla elde edilir. Sayıları dört kadar olabilen serbest tellere ise burdon teli adı verilir; bu teller burdon sesleri çıkarır.

Hurdy-gurdy adı ilk kez 10. yüzyılda organistrum olarak geçer. O zamanlar, biri tuşlara basan, öbürü ise çarkı döndüren iki kişinin çaldığı bir kilise çalgısıydı. Dindışı müzikte kullanılan ve symphonia adı verilen tek kişilik biçimleri 13. yüzyılda ortaya çıktı. XIV. Louis’nin hükümdarlığı sırasında vielle â roue (çarklı çalgı) adıyla moda oldu. 20. yüzyılda ise özellikle Fransa’da ve Avrupa’ mn doğusunda halk ye sokak müzikçileri tarafından kullanıldı. İsveçlilerin nyckelharpa’sı ise bunun benzeri tuşlu bir çalgı olmakla birlikte, yayla çalınır.

Haydn, çalgıya bağlı birkaç org borusu bulunan bir tür hurdy-gurdy olan lira organizatta için konçerto ve noktürnler bestelemişti. İngiltere’de hurdy-gurdy sözcüğü bazen yanlış olarak kurmalı org ya da sokak piyanosu gibi elle çalıştırılan daha başka sokak çalgıları için de kullanılır.


Leave A Reply