Huron Gölü Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Huron Gölü nerededir? Huron Gölü’nün yüzölçümü, konumu, özellikleri, ekonomik konumu, tarihçesi hakkında bilgi.

Huron GölüHuron Gölü; Kuzey Amerika’daki Büyük Gölleri oluşturan beş gölden biridir. Sistemin Superior Gölünden sonraki ikinci büyük gölüdür. Batıda ABD’nin Michigan eyaleti, kuzeyde ve doğuda da Kanada’nın Ontario eyaleti ile çevrilidir. En geniş yeri 162 km, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan ana ekseni ise 331 km’dir. Akaçlama havzası yüzey alanı (59.340 km2) dışında, 133.900 km2’dir. St. Marys Irmağı yoluyla Superior Gölünden, Mackinac Boğazı yoluyla da Michigan Gölünden su alan göle ayrıca birçok küçük akarsu dökülür. Fazla sularını St. Clair Irmağı, St. Clair Gölü ve Detroit Irmağı aracılığıyla Erie Gölüne boşaltır. Deniz düzeyinden ortalama yüksekliği 176 m, en derin noktası ise 229 m’dir. Kuzeydoğu kesiminde, özellikle de Georgia Körfezi ve Kuzey Kanalında pek çok ada yer alır. Kuzeybatısındaki Mackinac Boğazı yakınlarında da başta Mackinac olmak üzere birçok ada vardır. Gölün bir parçasını oluşturan Saginav Körfezi Michigan kıyısındadır.

Göl bölgesindeki başlıca ekonomik etkinlikler kerestecilik ve balıkçılıktır. Aynca, kıyılarında birçok tatil yeri kurulmuştur. St. Lawrence suyolunun bir parçası olarak yoğun bir deniz trafiğine sahip olan göl, nisan başlarından aralık sonuna değin ulaşıma elverişlidir. Michigan’a bağlı Rockport ve Rogers limanlarından büyük miktarlarda kireçtaşı yüklenir. Gölün öteki önemli limanları arasında Michigan eyaletine bağlı Cheboygan, Alpena, Bay kenti ve Harbor Beach; Ontario’ya bağlı Collingwood, Midland, Tiffin, Port McNicoll ve Georgia Körfezindeki Depot Harbor sayılabilir. Avrupalıların Büyük Göller bölgesinde keşfettikleri ilk göl Huron oldu. Samuel de Champlain ve Etienne Brûle adlı Fransız kâşifler 1615’te Ottawa ve Mattawa ırmakları üzerinden Georgia Körfezine ulaştılar.

Brûle, 1618’de Kuzey Kanalından St. Marys Irmağına geçti. 1638’de Georgia Körfezinin güneydoğusunda, Wye Irmağı kıyısında yaşayan Huron Yerlileri arasında Sainte-Marie adını taşıyan bir Cizvit misyonu kuruldu. Bu misyonun 1649’da İrokua Yerlileri tarafından yok edilmesinden sonra Fransızlar etkinliklerinin merkezini kuzeybatıda, St. Marys Irmağı kıyısında bulunan Sault Ste. Marie’ye kaydırdılar. Fransız-Kanadalı kâşif Louis Jolliet, Erie Gölünü keşfetmeden önce Huron Gölünü kanoyla geçti (1669); Fransız misyoner ve kâşif Jacques Marquet-te 1671’de Mackinac Boğazındaki St. Igna-ce’da bir misyon kurdu. Bir başka Fransız kâşif olan Rene Robert Cavelier de la Salle ise 1679’da Niyagara’dan yola çıkarak Huron Gölünün batı kıyılarını dolaştı. İngilizler bölgeye ancak 18. yüzyılda ulaşabildiler ve 1760’ta Fort-Pontchartrain-du-Detroit’ yı, 1761’de de Mackinac Boğazındaki Michilimackinac’ı ele geçirdiler. Bugün de geçerli olan Kanada-ABD sınırı Amerikan Bağımsızlık Savaşı (1775-83) sonunda çizildi ve 1812 Savaşı sonrasında kesinlik kazandı. Mackinac Adasında bulunan ve Mackinac Boğazına egemen bir konumda olması nedeniyle stratejik açıdan büyük önem taşıyan kale, 1812 Savaşı’nda İngilizler tarafından işgal edildiyse de ABD birlikleri savaşın sonlarına doğru adayı geri aldılar. Gölün adı, Fransızlar tarafından, Huron Yerlilerinden esinlenerek konmuştur.


Leave A Reply