Hyracotherium Hakkında Bilgi

0

Hyracotherium nedir? Hyracotherium nasıl bir canlıydı, ne zaman yaşadı, özellikleri nelerdir? Hyracotherium hakkında bilgi.

Hyracotherium

Hyracotherium; Perissodactyla (tektoynaklılar) takımından soyu tükenmiş cinstir. Avrupa ve Kuzey Amerika’daki fosilleriyle tanınan Hyracotherium cinsinin Kuzey Amerika türleri eskiden Eohippus cinsi olarak sınıflandırılmıştır.

Alt Eosen Bölümde (Eosen Bölüm y. 54-38 milyon yıl önce) yaşayan bu hayvanlar yalnızca atm bilinen ilk atası değil tüm tektoynaklıların da ortak atalarından biridir. Hyracotherium üyeleri yaklaşık tilki iriliğinde, koşmaya uyarlanmış hayvanlardı.

Bulunan kafataslarının uzunluklarıysa çok değişiktir. Daha ilkel yapıda olanların burun bölümü oldukça küt, öbürlerinde ise uzun ve atlara daha yakın görünüşteydi. İnce uzun bacakları ve uzamış ayakları narin gövdesini yerden oldukça yükseltmişti.

Vücudu destekleyen parmakları hemen hemen dik duruyordu. Arka bacaklarında üç, ön bacaklarında dört parmak bulunmakla birlikte yalnız üçer parmağı işlevseldi. Parmak uçlarında öbür memelilerde görülen tırnağın özelleşmesiyle oluştuğu sanılan birer küçük toynak vardı. Kesicidişleri küçük ve yan dişlerinin tacı son derece alçaktı. Dişler ilkel olmakla birlikte gelişmeye açık bir yapıdaydı. Otlamaktan çok, sürgünleri ve dallardaki yaprakları yiyerek beslenen bu hayvanlar düşmanlarından kaçarak korunmaya yatkındı.


Leave A Reply