Hz. Ali Sözleri, Hz. Ali Adalet İlim Hayat Din Hakkında Bilgelik Dolu Sözler

0
Advertisement

Dördüncü halife Hz. Ali’nin söylemiş olduğu anlamlı güzel, resimli sözler. Hz. Ali’nin hayat, adalete, ilme dair anlamlı ve güzel sözleri.

Hz. Ali

Hz. Ali

Hz. Ali, İslam Devleti’nin 656-661 yılları arasında halifeliğini yaptı. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hem damadı hem de amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali, Peygamber Efendimiz’in İslam’a davetini kabul eden ilk erkektir.

Hz. Ali Sözleri

 • ***Sırlarını ona buna açıyorsan, başına gelecek zilletlere razı ol.
 • ***Küçüklükte soru soran kimse, büyüdüğünde cevap veren biri olur.
 • ***Kanaat eden aziz, aç gözlülük yapan zelil olur.
 • ***Haddini bilen kimse, hakaret görmez.
 • ***Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır.

Hz. Ali Sözleri

***Kendini bilmeyen başkasını nasıl bilir?

 • *** “Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha acıdır.”
 • ***İnsan dilinin altında gizlidir.
 • ***Akıl tamamlandığında söz noksanlaşır.
 • ***Mesul olduğun şeyle meşgul ol.
 • *** “Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür.”
 • ***Kötü insan hiç kimseye iyi zan beslemez. Çünkü o herkesi kendisi gibi görür.

Hz. Ali Sözleri

***Kaba bir kimsenin elinden, hayat suyu olsa bile su içme.

 • ***Bilerek yapılan az iş, bilmeyerek yapılan çok işten hayırlıdır.
 • ***İyi olmaktan en uzak insan, çok yalancı, ikiyüzlü hayâsız kimsedir.
 • ***Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir.
 • ***Bir evin temeli çürük ise, yine bir müddet dayanır. Fakat içindeki kadın fena ise hemen yıkılır.
 • ***Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir. Fena bir işe başlayacağın zaman da acele etme. Belki hayırlı bir düşünce, sana o fenalıktan gelecek olan tehlikeye mani olur.

Hz. Ali Sözleri

***İnsanların değeri, düşüp kalktıkları ve beraber yaşadıkları insanlardan anlaşılır.

 • ***Az olanı vermekten utanma, çünkü vermemek ondan daha azdır.
 • ***Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmaklığın âlâmetlerindendir.
 • ***Münâfığın kalbi, taştan daha berk olur.
 • ***Ateşe dayanacağın kadar günah işle.

Hz. Ali Sözleri

***Azla yetinen kimse zengindir.

 • ***İnsan odur ki, işte ben buyum der. Ben, falanın oğluyum diyen, insan değildir.
 • *** “Hasisle fakir birbirine benzer; ikisi de hayatlarını mahrumiyet içinde geçirir.”
 • ***Güzel bir hayat sürdürmek istiyorsan kıskanma, cimri olma ve hırslı olma.
 • *** “Asıl yetimler, anadan babadan değil, bilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.”
 • ***Ne yüksek mevki ile sevin, nede düşkün olduğuna üzül.
Hz. Ali Sözleri

***Kalbin şifası, çok Kur’an okumaktır.

 • ***Cehaleti ilimle geri çevirin.
 • ***ilim, aşağıdakileri yükseltir, cahillik de yüksektekileri alçaltır.
 • ***Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider.
 • ***Kıskançlık, ruhun hapsidir.
 • ***Güler yüz göstermek, cömertlik yerine geçer.
 • ***Kötü yaratılışlının liderliği olmaz.

Hz. Ali Sözleri

Advertisement

***Kıskançlık, insanın kalbi ve sinirleri üzerinde kötü etkiler bırakır ve insanı hasta eder.

 • ***Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir.
 • ***Müminin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.
 • ***Yeryüzü kıyamete kadar Allahü Teâlâ’nın hüccetini ayakta tutacak, ayetlerini iptalden koruyacak kimselerden hâli kalmaz. Onlar insanlar içinde sayıları çok az, fakat Allah katında kıymetleri çok yüksek kimselerdir.

Hz. Ali Sözleri

***Kıskançlık, ateşin odunu yediği gibi oda iyilikleri yer.

 • *** “Başkalarının acılarından ders alanlar, gerçekte mutlu kişilerdir.”
 • *** “Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız.”
 • ***Mal kalbe kasavet verir, ilim ise kalbi nurlandırır.
 • ***Şu (Kur’ân), Allah’ın suskun kitabıdır; ben ise Allah’ın konuşan kitabıyım.
 • ***Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur.

Hz. Ali Sözleri

***Erdem, ancak âlimlerde vardır; çünkü onlar, muhtaç olanlara doğru yolu gösteren kılavuzlardır.

 • ***Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin, çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.
 • ***Saltanat ve tahakküm hırsına kapılanlar, debdebe ve saltanat içinde yaşamış olsalar bile, daima lânetle anılırlar.
 • ***Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır.
 • ***Erkeğe altın haramdır. Erkeğin en değerli altını hanımıdır.
 • ***Dostluğu öldüren en tehlikeli silâh itimatsızlıktır.

Hz. Ali Sözleri

***Bir kimse senden emin olmazsa sende ondan emin olma.

 • ***Fazîlet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir.
 • ***İlim talebinde olan kişiyi Cennet arzular, isyan peşlinde koşanları da Cehennem arzular.
 • ***Günah işlememek, tövbe etmekten daha iyidir.
 • ***Bir şey feda edilmeden, hiçbir şey kazanılmaz.

Hz. Ali Sözleri

*** “Çocuklarınızı, döneminiz için değil, onların dönemi için yetiştiriniz.”

 • ***Belânın üzerine yağdığını görürsen, bil ki Cenabı Hak seni ikaz etmek istiyor, kendine çeki düzen ver.
 • *** “İki şeyin elden gitmeden değerini bilmek zordur; sağlık ve gençlik.
 • ***Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip niyetinden caydırmasın.
 • ***İffet, fakirliğin; şükür de zenginliğin süsüdür.
 • ***Gün gelip de kabirde geceleyeceğini bilen bir kimsenin günahlardan el çekmemesine şaşarım.

Hz. Ali Sözleri

***Nimeti anlamamak, onu yok eder.

 • ***Her şey azaldıkça ilim ise arttıkça kıymetlenir.
 • ***Mal, mülk insanın gözünü doyurmaz, kalp zenginliğine çalış.
 • ***Kim ki Hak yolundan sapmıştır! Hak yolundan sapan insan, yenilmeye mahkûmdur.
 • ***Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.
 • ***Hak olan muameleye kızmak çirkinliktir.

Hz. Ali Sözleri

***Halkın en mutlusu, insanlarla iyi geçinen kimsedir.

 • ***İnsanların kusurlarını yadırgadığı hâlde, herkesten çok kusurlu olan nefsini görmeyene şaşarım.
 • ***Nefsin şerrinden kaçman, arslandan kaçmandan daha iyidir.
 • ***Dindarlığın başı samimi ve güçlü bir imandır.
 • ***İlim meclisi, cennet bahçesidir.

Hz. Ali Sözleri

***Düşünce ve prensiplerini kendi hayatlarında da uygulayan kimselerin bilgi ışıklama aydınlanınız.

 • ***Sizin için korktuğum şeylerin en başında, nefsinin isteğine uymak ve uzun emelli olmak gelir. Birincisi hak yoldan alıkoyar; ikincisi ise ahireti unutturur.
 • ***İkiyüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.
 • ***Çok düşünürken az konuşabilirsin. Fakat çok konuşurken hiç düşünemezsin.
 • ***Öyle zamanlar gelecek ki, münkeri inkâr edenlerin sayısı, insanların onda birin den daha az olacaktır. Sonra bunlar da gider ve artık kötüyü yasaklayan tek kimse bulunmaz.
 • ***Eğer giriştiğin herhangi bir davada haklı isen korkma. Hakkı müdafaa edenin yardımcısı Allah’tır.

Hz. Ali Sözleri

Advertisement

***Dostun yumruğu acıdır.

 • ***Kalbi düşmanlıklarla meşgul olan kişi, faydalı işler yapamaz. Çünkü kalp, iki zıt meşguliyeti bir arada bulunduracak kadar geniş değildir.
 • ***Dostun, düşkünlük zamanında yakınlık gösterendir.
 • *** “Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz.”
 • *** “Hayırlı Eş, Huzurun Başlangıcıdır.”
 • ***En kötü dost, seni şakşaklayıp eksiklerini örtendir.
 • ***Kişinin sözü, kalbindekini haber verir.

Hz. Ali Sözleri

***Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

 • ***Helâlin hesabı, haramın azabı vardır.
 • ***Haris insanı, topraktan başka bir şey doyurmaz.
 • ***Helâl kazanç yolunda ölen kimse Allah’ın rızasına mazhar olmuştur.
 • ***Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem.
 • ***Paranın helâli hayırlı işlerde sarf edilir.
 • ***Haklı isen korkma, Hakk seni korur.
 • ***Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar.
 • ***Evim gelen herkesin kendi ortamıdır. Kilerimiz yiyecek alana açıktır. Bütün varımızı sunarız. Sadece ekmek ve sirke olsa da.
 • ***Haksızlara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdır.
***Sızlanmak, sabırdan zordur.
 • ***Hayat kötülüklerle insan arasında perdedir.
 • ***Arkadaşın en iyisi seni hayra teşvik edendir.
 • ***Bir devletin devam ve bekası adaletle mümkün olur.
 • ***Malından vermeyeni zenginlerden sayma.
 • ***Hayat iki günden ibarettir. Biri lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün lehinde olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad-ü figan etme.
 • ***Mal çokluğu kalpleri bozar, günahları doğurur.
 • ***Hayrın anahtarı şerden kaçınmaktır.
 • ***Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise, süsü ve güzelliğidir.

Hz. Ali Sözleri

*** “İlim servetten üstündür, çünkü serveti sen korursun, ilim seni korur.”

 • *** “Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır, fakat bunu ona itiraf ettirmek güçtür.”
 • ***İbadet ve ihlâs gibi mühim işler, akıllı kimselerin vazifesidir.
 • ***Eğer sırlarınızı birbirinize açarsanız, artık onu gizleyemezsiniz.
 • ***Akıllı kimse, ibadetle, nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır.
 • ***İyi kullanılan az mal, kötü kullanılan çok maldan daha uzun dayanır.
 • ***Rızkın daralırsa Allah’a istiğfar et, rızkın genişler.
 • ***Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır.
 • ***Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla bir süre beraber olan ona âşık olur.
 • ***Öfke, korkunç bir ateştir. Onu bastıran, ateşi söndürür, yapamayan içinde yanıp gider.

Hz. Ali Sözleri

*** “Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bırakırsan yarın olur da sen olmazsın.”

 • *** “Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin.”
 • ***Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma.
 • ***Bir sanat eserini yıkmak, cinayetlerin en büyüğüdür.
 • ***Akıllı adam kemâlât, cahil adam mal ister
 • ***Büyüklere karşı saygılı olun ki çocuklar da size karşı saygılı olsunlar.
 • ***Sen rızkını nasıl ararsan, rızkın da seni öyle arar. Müsterih ol, ecel gibidir seni takip eder.
 • ***Çoğu insanlar methedilip övüldüğü için gurura kapılırlar.
 • ***Boş vakitlerini okumakla değerlendiren kimse, fikir rahatlığını kaybetmez.
 • ***Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin.
 • ***Dindarlığın en üstünü, dindarlığı gizlemektir.
 • ***Her şeye ibretle bakınız. Ve gördüklerinizden ibret alınız.

Hz. Ali Sözleri

*** “En faydalı hazine gönüldeki sevgidir.”

 • ***Öfke; ızdırap ve rahatsızlıktır.
 • ***Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır.
 • ***Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.
 • ***Ey Allah’ın kulları! Vallahi ölümden kurtuluş yoktur. Önüne durursanız yakalar kaçarsanız yetişir. Kurtuluş yoluna koşunuz.

***Öfke ve şehvet, insanın iki büyük düşmanıdır.

 • ***Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.
 • ***Akıllı ne sırrını ifşa eder, ne de başkasının esrarını sorar.
 • *** “Haksızlık önünde eğilmeyiniz! Çünkü, o zaman hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.”
 • ***Halka hürmet edenler, hürmete mazhar, halkı tahrik edenler hakarete layık olurlar. Halka saygınlık veren kişi, saygın tutulmuştur. Halkı küçümseyenlerse saygı görmemişlerdir.
 • ***Kalbe hücum eden sıkıntıyı, sabır kalkanı ile karşılarsan hiçbir dert, seni can evinden vuramaz.
 • ***Gözleri kör olan birisine doğanın ne kadar güzel olduğunu anlatamazsınız.
 • ***Başkalarının iyi hareketlerini takdire çalışınız. Derhâl dostlarınızın çoğaldığını göreceksiniz.
 • ***Sabır, selâmet ve saadet evinin anahtarı ve her musibetin ilacıdır.
 • ***Sabır iki kısımdır; sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.
 • ***Nasihat, dünyanın en pahalı mücevheri kadar değerli olduğu hâlde, ekseriya pek ucuza satılır.
 • ***Kişiye mezarında, dünyadaki amelinden başka arkadaş yoktur.
 • ***İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanacaklardır.
 • ***En akıllı insan, öğütleri dinlemekten vazgeçmeyen insandır.
 • ***Takva, Allah’ın yap dediğini yapmak, yapma dediğinden kaçmaktır.

Hz. Ali Sözleri

***Sıhhat ve afiyette olana ne mutlu.

 • ***Bir kul, Allah’ın katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenmezse imanı kâmil olmaz.
 • *** “Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.”
 • ***Dünyanın en değerli hazinesi öğüttür, ama ondan ucuzu da yoktur
 • *** “Az olanı vermekten utanma, Çünkü vermemek ondan daha azdır.”
 • ***Bir kişiyi lâyığından fazla övmek riyâdır, dalkavukluktur; lâyığından az övmek ise ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasedden.
 • *** “Haklı olduğunda, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin…!”
 • *** “Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, Öğüt değil, hakarettir…”
 • *** “Bin kapıdan, yüz bin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin…”
 • *** “Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür.”
 • ***Nefesler, ecele doğru atılan adımlardır.


Leave A Reply