İlim İle İlgili Güzel Sözler, İlmin Önemi Dinde Yeri Hakkında Sözler

0
Advertisement

İlim, ilmin önemi, İslam dininde ilmin yeri ile ilgili söylenmiş güzel ve anlamlı sözler. İlim hakkında resimli güzel sözler..

İlim İle İlgili Güzel Sözler

 • *** “İlim, cesaret verir, cehalet, küstahlık.”
  Terre
 • *** “İlim, kendin bilmektir.”
  Yunus Emre
 • *** “İlimsiz şiir, temelsiz duvara benzer.”
  Fuzulî

İlim İle İlgili Güzel Sözler

 • *** “İlim, Çin’de de olsa, gidip öğreniniz.”
  Hz. Muhammed (s.a.v)
 • *** “Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • *** Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa, okumuş olanlardan en büyük cahiller Çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.
  Mustafa Kemal Atatürk

İlim İle İlgili Güzel Sözler

*** Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.
Mevlana
 • *** Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • *** İlim vapurlardaki projektörlere benzer, gidilecek yolu ve yolun ilerisini gösterir.

İlim İle İlgili Güzel Sözler

 • *** İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder.
  İbn-i Sina
 • *** Bizi yok edecekler şunlardır; ilkesiz siyaset, vicdanı sollayan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili; ama karaktersiz insanlar, ahlâktan yoksun bir iş dünyası, insan sevgisini alt plana itmiş bilim, özveriden yoksun bir din anlayışı.
  Mohandas Gandhi
 • ***Bilmiyorum demek, ilmin yarısıdır.
  İmam Malik
İlim İle İlgili Güzel Sözler
***Bir kitap ilmi var, bir de hayat ilmi: Olgun insan ikisine vakıf olana derim.
Cenap Şehabettin
 • ***Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep ve kâğıttır.
  James Howel
 • ***Erdemin başı ilimdir.
  Hz. Ali
 • ***Hafızamın bozukluğunu (hocam) Vekî’e şikâyet ettim. Bana günahları terketmemi tavsiye etti ve bana şunu bildirdi ki; ilim bir nurdur ve Allah’ın bu nuru âsilere verilmez.
  İmam Şafii
 • ***İlim okyanusa benzer, ben ve bazı arkadaşlarım bu okyanusun birkaç damlasından içme şansına sahip olduk. Newton
İlim İle İlgili Güzel Sözler
***İlim ve irfan ne nisbette ziyade olursa edep ve sükût da o ölçüde artar.
Kenan Rifai
 • ***İlim ve teknikler ilerledikçe insanların pislikleri ortaya dökülür.
  Herder
 • ***İlmin vatanı yoktur.
  Louis Pasteur
 • İlmin Önemi
 • ***Eğer bütün dünya halkı ilmin büyük hakikatlerini kavrayabilecek hâlde olsaydı, ızdıraplarını ve iştiyaklarını onun vasıtasıyla hallederdi.
  Hasan Ali Yücel
İlim İle İlgili Güzel Sözler
***Ey akıl sahibi, ilim yüksek bir makamdır. Ona nail olduğun zaman, diğer bütün makamlar yok olur.
Zernuci
 • ***Her şey azaldıkça ilim ise arttıkça kıymetlenir.
  Hz. Ali
 • ***İlim, akrabalar tarafından yağma edilemeyen, hırsızlar tarafından çalınamayan ve başkaları ile paylaşınca azalmayan yegâne servettir.
  Bvahabbuti
 • ***İlim ancak üç şeyle güzel olur: Takva, sünnete sarılmak ve Allah’ü Teâlâ’dan korkmak.
  İmam Şafii
 • ***İlim bütün iyiliklerin anahtarıdır.
  Hz. Ali
İlim İle İlgili Güzel Sözler
***İlim ezberlenilen şey değildir. İlim fayda verendir.
İmam Şafii

***İlim, gökten yağan tatlı ve saf yağmura benzer. Ağaçlar onu, emici kökleri ve damarları vasıtasıyla emerler. Tadları ne ise ona çevirirler. Meyvesinin tadı acı olanın acılığı artar, tatlı olanın da tatlılığı! İşte ilim de böyledir, insanlar onu gayret ve himmetleri derecesinde tahsil edip hıfzederler. Neticede kibirli kişi kibirce artar, mütevazı kişi de daha mütevazı olur.
Veheb

 • ***İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.
  Hacı Bektaş-ı Veli
 • ***İlim hem bildiğinizi hem de bilmediğinizi bildirmek içindir.
 • ***İlim ilim bilmektir, ilim, kendin bilmektir.
  Sen kendin bilmezsen, ya nice okumaktır.
  Yunus Emre
İlim İle İlgili Güzel Sözler
***İlim, insanın saâdetini temin eder.
Hz. Ali
 • ***İlim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
  Aristo
 • ***İlim meclisi, cennet bahçesidir.
  Hz. Ali
 • ***İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tam gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez.
  Ebu Yusuf
 • ***İlim ve tecrübenin asıl merkezi akıldır.
  Hz. Ali
 • ***İlmin özelliğidir ki az da olsa ondan payı olan sevinir, olmayanlar da daima mahzun kalır.
  imam-ı Şafi
 • ***İlmini de saatin gibi iç cebinde sakla ve yalnızca ona sahip olduğunu göstermek için onu sık sık ortaya çıkarma.
  Chesterfield
 • ***İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir.
  İbn-i Mesud
İlim İle İlgili Güzel Sözler
***İnsanın en büyük varlığı ilim ve edeptir. Eskimez, çürümez, kaybolmaz.
Hz. Mevlâna
 • ***Sonsuz kurtuluşa kavuşmak için, üç şey muhakkak lazımdır: İlim, amel ve ihlâs.
  İmam Rabbani
 • ***Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem.
  Hz. Ali ra
 • ***Zahir ilmine sahip olanların gideceği cennetler belidir.
  Ali Fuat Yüksel

İlim & Allah Teâlâ

 • ***Allah’a götürmeyen ilmin faydası yoktur.
  Hz. Mevlâna
 • ***Bildiği ile amel edene, Allah Teâlâ bilmediğini de bildirir.
  Ebu Nuaym
 • ***Biz ilmi, başka gayeler uğrunda öğrendik, fakat ilim, Allah’tan başkası için olmayı kabul etmedi.
  Süfyan-ı Sevri
İlim İle İlgili Güzel Sözler
***İlim bir nurdur. Allah onu istediğine inayet eder.
İmam Malik
 • ***İlim Cenab-ı Hakk’ın kullarına en şerefli ihsanıdır.
  Hz. Ali
 • ***İlim Çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan korkmaktır.
  İbni Mesud
 • ***İlim okumak bilmektir, bilmek Hakk’ı bulmaktır.
  Yunus Emre
 • ***İmansız ilim ve ilimsiz iman, tek ağızlı makas.
  Peyami Safa
 • ***Kişi ilimce geliştikçe, Allah korkusu fazlalaşır, amelce ilerledikçe tevazuu artar.
  İmam el Muhasibi

İlim & Amel

 • ***Az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır.
  Hz. Ali
 • ***Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.
  Socrates
 • ***Dünya ve ahireti isteyen, ilmi rehber edinsin.
  İmam Şafii
 • ***Gönül ehlinin ilimleri kendilerini taşır. Ten ehlinin ilimleriyse kendilerine yüktür.
  Hz. Mevlâna
 • ***Her ne olursa olsun, karşınıza her ne güçlük çıkarsa çıksın, ilmi ve onunla ameli asla terk etmeyiniz. Seyyid Emir Külal
 • ***İlim en faziletli halef, ilimle amel en mükemmel şereftir.
  Hz. Osman
 • ***İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir.
  İmam-ı Malik
 • ***İlim önce dinlenir, sonra düşünülüp benimsenir, bundan sonra da amel edilir. Anlatmak ise bundan sonra gelir. Süfyan bin Uyeyre
***İlmin bereketi güzel ameldir.
Hz. Ali
 • ***Benim için gecenin azıcık bir vaktini ilme ayırmak, bütün geceyi ibadetle geçirmekten daha sevimlidir. İbni Abbas
 • ***İlim ağaç yerindedir; ibadet de onun meyvesidir.
  İmam Gazali
 • ***İlim öğrenmek, nafile ibadetten makbuldür.
  İmam-ı Şafii
 • ***İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kuran tilavetinde hayır yoktur.
  Hz. Ali
 • ***İlim ucu olmayan bir deniz, ilim talibi de ilim deryasına girmiş bir dalgıçtır.
  Mevlana

Advertisement

Leave A Reply